| Преступления ОУН-УПА |
Просмотров: 9675
0 Плохо0
Уважаемые граждане Украины, голосовавшие в 1-м туре выборов президента страны, а также бойкотировавшие эти выборы без выбора!
Спасибо Вам за то, что именно Вы превратили В.А.Ющенко в политический труп.
С огромным удовольствием передаём Вам слова благодарности (на трёх языках) от наших польских коллег - SUOZUN (Общества Увековечивания Памяти Жертв Украинских Националистов).
На русском языке:


Вроцлав, 20.01.2010 г.
Благодарность

От имени поляков с Юго-Восточных Кресов и не только, а в особенности от семей, убитых украинскими человекоубийцами из фашистско-бандеровской организации (ОУН) и так называемой украинской повстанческой армии, сердечно благодарим граждан Украины за политическую зрелость 17 января 2010 года - не поддержку Виктора Ющенко - глорификатора фашистско-бандеровской ориентации.

Украинские националисты служили в фашистско-гитлеровских формированиях, в таких как: Нахтигаль, Роланд, Украинский Легион, СС-Галичина, полиция. В 1941-1943 годах эти украинские формирования вместе с немцами убили сотни тысяч евреев, русских, цыган и людей других национальностей. В 1943 году человекоубийцы из ОУН и уповцы приступили к массовым убийствам безоружного польского населения на волынской земле, а в 1944-1945 годах - на львовской, станиславской и тернопольской землях.

Общество Увековечивания Памяти Жертв Преступлений Украинских Националистов во Вроцлаве, которое тесно сотрудничает с Комиссией по Преследованию за Преступления против Польского Народа, установило, что бандиты из ОУН-УПА убили, как минимум, 200 тысяч поляков и многие тысячи украинцев, которые не повиновались им.

Мы желаем жителям Украины благоприятного исхода ближайших президентских выборов и строительства в дальнейшем демократического государства для всех граждан, а не по фашистско-бандеровским трафаретам.

Председатель
Щепан СекеркаНа украинском языке:

Вроцлав, 20.01.2010 р.

Подяка

Від імені поляків, які мають коріння на Південно-Східному Порубіжжі (Південно-Східних Кресах) і не тільки, а особливо - від імені родин осіб, закатованих українськими вбивцями з фашистсько-бандерівської організації (ОУН) та так званої Української Повстанської Армії, щиро, сердечно дякуємо громадянам України за політичну зрілість, проявлену 17 січня 2010 року - за непідтримку Віктора Ющенка, пропагандиста фашистсько-бандерівських поглядів.

Українські націоналісти служили у фашистсько-гітлерівських формуваннях, таких як: Нахтігаль, Роланд, Український Легіон, СС Галичина та у поліції. Ці організації у 1941-1943 роках закатували сотні тисяч євреїв, росіян, циган та представників інших національностей. В 1943 р. вбивці з ОУН та представники УПА розпочали масові вбивства беззахисного польського населення на Волині, а у 1944-1945 роках на Львівщині, Тернопільщині та теперішній Івано-Франківщині (колишнє Станіславське воєводство).

Товариство Вшанування Пам'яті Жертв Українських Націоналістів у Вроцлаві, яке тісно співпрацює з Комісією Переслідування Злочинів проти Польського Народу встановило, що вбивці з ОУН-УПА закатували щонайменше 200 тис. поляків і багато тисяч українців, які відмовлялися їм підкорятися.

Бажаємо жителям України вдалих результатів другого туру президентських виборів, а в майбутньому - розбудови демократичної держави для усіх громадян, без використання фашистсько-бандерівських взірців.

Голова
Щепан СекеркаНа польском языке:

Wrocław 20.01.2010 r.

Podziękowanie

W imieniu Polaków pochodzących z Kresów Południowo - Wschodnich i nie tylko, a w szczególności rodzin pomordowanych przez ukraińskich ludobójców z organizacji faszystowsko - banderowskiej (OUN) i tak zwanej ukraińskiej powstańczej armii, najserdeczniej dziękujemy wszystkim obywatelom Ukrainy za dojrzałość polityczną w dniu 17 stycznia 2010 roku - nie poparcia Wiktora Juszczenki gloryfikatora orientacji faszystowsko - banderowskiej.

Ukraińscy nacjonaliści służyli w faszystowsko - hitlerowskich formacjach jak: Nachtigal Roland, Legion Ukraiński, SS Galizien i w policji. To te ukraińskie formacje wraz z Niemcami w latach 1941 - 1943 zamordowały setki tysięcy Żydów, Rosjan, Cyganów i innych narodowości. W 1943 roku ludobójcy z OUN i upowcy przystąpili do masowych mordów bezbronnej ludności polskiej na ziemi wołyńskiej, a w 1944-1945 na ziemiach: lwowskiej, stanisławowskiej i tarnopolskiej.

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu, które ściśle współpracuje z Komisją Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ustaliło, że ludobójcy z OUN - UPA zamordowali minimum 200 tyś. samych Polaków i wiele tysięcy Ukraińców, którzy odmawiali im posłuszeństwa.

Życzymy więc wszystkim mieszkańcom Ukrainy pomyślnych wyników w najbliższych wyborach prezydenckich i w przyszłości budowania państwa demokratycznego dla wszystkich obywateli, a nie na wzorcach faszystowsko - banderowskich.

Prezes
Szczepan Siekierka

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить