Печать
| Украина в борьбе |
Просмотров: 10749
0 Плохо0

Часть 1: http://www.anti-orange-ua.com.ru/index.php/content/view/1653/42/

Часть 2: http://www.anti-orange-ua.com.ru/index.php/content/view/1656/42/

ДЕНЬ ШЕСТОЙ
27 ноября
Хроника событий
На внеочередном заседании Верховная Рада 307 голосами приняла постановление о политическом кризисе, где выразила недоверие ЦИК, объявила результаты второго тура недейст¬вительными и предложила рассмотреть закон о политической реформе между 1 и 3 декабря. Постановление предлагает В. Ющенко и В. Януковичу срочно провести переговоры для преодоления кризиса. Документ поддержало большинство фракций, за исключением СДПУ(о), «Регионов» и «Трудовой Украины».
Несмотря на договоренности на «круглом столе» блокада Администрации Президента и Кабинета Министров не снята.


Рабочая группа Ющенко — Янукович провела первый раунд переговоров, о результатах не сообщается.
В. Янукович призвал своих сторонников вернуться из Киева домой.
Председатель ЦИК С.Кивалов заявил, что готов сложить полномочия, однако потребовал доказательств своей вины в создании кризисной ситуации.
Президент Франции Ширак заявил, что выборы в Украине были «не совсем чистыми» и пожелал, чтобы в стране было достигнуто политическое согласие для избежания «драмы».
Нидерланды, председательствующие в ЕС, призвали Украину провести повторные президентские выборы до конца года.
85 депутатов сейма Литвы направили письмо поддержки «легитимному народному президенту Виктору Ющенко».
Харьковский городской совет принял решение обратиться в суд с требованием признать незаконным решения областного совета от 26 ноября как не соответствующие Конституции и действующему законодательству страны. Сессия объявила эти решения не действующими на территории города.
Форум депутатов советов всех уровней Автономной Республики Крым обратился к Президенту Кучме с призывом принять самые решительные меры для обеспечения конститу¬ционного порядка.
Постанова Верховної Ради
Про політичну кризу у державі, що виникла у зв'язку з виборами Президента України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, №50, ст. 544)
Верховна Рада України, виражаючи суверенну волю народу, прагнучи розвивати демократичну правову державу, піклуючись про збереження громадянського миру і спокою в Україні, дбаючи про необхідність забезпечення з'ясування волевиявлення Українського народу на виборах Президента України, а також усвідомлюючи відповідальність за ситуа¬цію в Україні та подолання політичної кризи, що виникла у зв'язку з проведенням виборів Президента України, як єди¬ний загальнодержавний представницький орган в Україні постановляє:
1. Визнати недійсними результати повторного голосування з виборів Президента України 21 листопада 2004 року, що відбулося з порушеннями виборчого законодавства і не відображає повною мірою волевиявлення народу.
2. Висловити недовіру Центральній виборчій комісії у зв'язку з неналежним виконанням нею обов'язків, передбачених Конституцією (254к/96-ВР) та законами України.
3. Запропонувати Президенту України до 1 грудня 2004 року внести на розгляд Верховної Ради України подання щодо дострокового припинення повноважень членів Централь¬ної виборчої комісії, а також щодо кандидатур на посади членів Центральної виборчої комісії, попередньо узго¬дивши їх з депутатськими фракціями і групами у Верхов¬ній Раді України.
4. Визнати за необхідне розгляд Верховною Радою України 30 листопада 2004 року питання про:
утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування порушень виборчого законодавс¬тва та обставин встановлення підсумків голосування на виборчих дільницях, територіальних виборчих округах та результатів виборів Президента України у 2004 році; порядок проведення урочистого засідання Верховної Ради України у зв'язку із складенням присяги новообраним Президентом України.
5. Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування забезпечити підготовку і внесення на розгляд Верховної Ради України:
а) у дводенний термін — законопроекту про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» або окремого відповідного проекту закону, передбачивши в ньому, зокрема:
удосконалення інституту голосування за відкріпними посвідченнями, а також за межами приміщень для голо¬сування;
уточнення механізмів судового контролю за рішеннями, діями та бездіяльністю відповідних суб'єктів виборчого процесу;
удосконалення законодавчих механізмів забезпечення стабільної діяльності виборчих комісій, рівності пред¬ставництва в них від кандидатів у Президенти України, в тому числі коригування часток керівних посад у виборчих комісіях тощо;
б) до 29 листопада 2004 року — проекту Постанови Верхов¬ної Ради України про порядок проведення урочистого засі¬дання Верховної Ради України у зв'язку із складенням присяги новообраним Президентом України.
6. З метою завершення конституційної реформи вважати за доцільне запропонувати Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради України по опрацюванню проектів законів України про внесення змін до Конституції України забез¬печити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради України в період з 1 по 3 грудня 2004 року законопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр. № 4180).
7. Запропонувати Ющенку В. А. та Януковичу В. Ф. терміново провести переговори з метою подолання політичної кризи та підписання відповідної політичної угоди. Закликати представників фракції «Наша Україна» зверну¬тися до своїх прихильників та організаторів акції грома¬дянської непокори до підписання зазначеної політичної угоди утриматися від блокування органів державної влади та управління, комунікацій і установ, які забезпечують іх функціонування, оскільки такі дії, зважаючи на зимовий період, можуть призвести до негативних наслідків.
8. Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування:
невідкладно переглянути прийняті після 21 листопада 2004 р. рішення та привести їх у відповідність із Консти¬туцією (254к/96-ВР) і законами України; забезпечити додержання у своїй діяльності Конституції (254к/96-ВР) та законів України, а також безперебійну роботу лікарень, навчальних закладів, транспорту, кому¬нальних служб, підприємств зв'язку; надавати дієву допо¬могу правоохоронним органам щодо забезпечення конституційних прав громадян.
9. Вважати неприпустимим застосування сили проти усіх учасників політичних акцій, що може призвести до подальшого загострення конфлікту, за умови додержання ними законодавства України.
10. Закликати представників міжнародної спільноти вива¬жено ставитися до оцінок ситуації в Україні, а також утримуватися від підбурюючих та упереджених виступів і закликів, які лише її ускладнюють.
11. Доручити Голові Верховної Ради України невідкладно забезпечити оприлюднення тексту цієї Постанови.
12. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова Верховної Ради України В. ЛИТВИН
м. Київ, 27 листопада 2004 року № 2214-ІV


Повiдомлення Харківської облдержадміністрації

м. Харкiв 27 листопада 2004 року
27 листопада відбулися зустрічі голови обласної ради Є. П. Кушнарьова з господарським активом Харківської області та міста Харкова. На зустрічі Євген Кушнарьов поін¬формував присутніх про суспільно-політичну ситуацію, що склалася в країні та в області зокрема, а також про заходи, які були вжиті для стабілізації ситуації в регіоні та забез¬печення миру й спокою у суспільстві, а саме: організацію в області виконавчого комітету обласної ради на чолі з Є. П. Кушнарьовим.
Він також висловив надію на стабілізацію ситуації та вихід держави з кризового стану в цілому, які намітилися за сто¬лом переговорів між кандидатами у Президенти В. Янукови-чем та В. Ющенком та у вирішенні цього конфлікту за допо¬могою Верховного Суду України, який винесе своє рішення з цього приводу.
Є. П. Кушнарьов також заявив, що створення виконавчого комітету обласної ради не суперечить Конституції та законо¬давству України, що, за його словами, ніякою мірою не означає введення надзвичайного стану на території області: «Сьогодні влада в області від народу і відповідає перед народом, поки держава розбереться в ситуації та відновить дію Конституції України. Ми негайно все приведемо у відповідність».
Завдання новоствореного виконавчого комітету поляга¬ють у здійсненні всіх необхідних заходів для забезпечення повноцінного функціонування всіх систем життєдіяльності регіону, не обмежуючи законних прав громадян на вільне волевиявлення.
З ініціативи Є. П. Кушнарьова було організовано зустріч представників двох регіональних штабів кандидатів. Він повідомив, що задоволений самим фактом цієї зустрічі та домовленостями, досягнутими у ході діалогу, який буде про¬довжено і в подальшому. Керівник області також підкреслив, що сторони домовилися визнати рішення Верховного Суду і не закликати своїх прихильників до його опротестування.
Євген Кушнарьов зазначив, що «влада в області міцна, непохитна і зможе захистити і харків'ян, і себе. Ми будемо діяти виключно в межах Конституції і законів. Але при без¬владді я буду брати на себе відповідальність, а потім відпові¬дати за ті чи інші рішення». Він також додав, що «харків'яни самі визначають обличчя влади, сьогодні це довірено мені -і я її уособлюю. Тому поки я на цьому місці, у Харківській області буде тільки харківська влада».
Голова облради також зауважив, що всі установи в місті та області повинні працювати у чіткому режимі. Однак він висловив своє занепокоєння щодо ситуації в галузі освіти, зазначивши, що залучення дітей та неповнолітніх до будь-яких політичних акцій категорично неприпустимо, у протилежному випадку педагогічний склад навчальних закладів буде притягнутий до відповідальності у межах законодавства України.
Також Є. П. Кушнарьов наголосив на недопущенні ведення будь-якої політичної агітації в навчальних закладах під час навчального процесу, а також підкреслив необхідність при¬пинення політичної агітації у закладах культури області.
Крім того, керівник області звернув увагу присутніх на необхідність забезпечення чіткої роботи державних установ, що пов'язані із залученням та обслуговуванням великої кіль¬кості людей, а також на забезпечення своєчасної виплати підвищених пенсій та заробітних плат людям.
Він також відзначив, що всі важливі для повноцінної життєдіяльності об'єкти в області надійно охороняються, тому голова облради не порадив «випробувати на міцність владу в регіоні».
Повiдомлення Харківської облдержадміністрації
м. Харкiв 27 листопада 2004 року
Голова обласної ради Є. П. Кушнарьов провів зустріч з представниками регіональних штабів кандидатів у Прези¬денти України:
Е. П. Кушнарёв - глава областного совета и исполнитель¬ного комитета областного совета: Я понимаю, что вы с нетер¬пением, а может, и с тревогой ждали результатов нашей встречи. Первое и главное - я удовлетворен самим фактом встречи. Я удовлетворен, что две стороны, к которым я обра¬тился с предложением сесть за стол переговоров, его при¬няли: и штаб В. Ф. Януковича, и штаб В. А. Ющенко пред¬ставлены паритетно - по три представителя. Мы, наконец, стали свидетелями начала нормального цивилизованного разговора двух сторон.
Результат сегодняшнего разговора, в чем стороны достигли согласия и что я целиком и полностью приветс¬твую, - все акции, которые проводят обе стороны, должны и будут проводиться в полном соответствии с Конституцией и законом. В свою очередь, я гарантирую и гарантировал, что никакие ограничения законных прав и свобод граж¬дан на территории области не будут допущены. При этом мы уточнили, тоже достигнув в этом полной удовлетворен¬ности, что любые политические акции должны проходить в строгом соответствии с теми правилами и регламентом, который определен действующими законами, решениями местной власти, а также ни в коем случае не препятствовать нормальной жизни города и категорически не нести каких-либо насильственных действий. В этом мы едины, и у меня нет сомнений, что это будет выдержано.
Обе стороны, и я полностью присоединяюсь к этому, с большим одобрением и надеждой восприняли начало диа¬лога на высшем уровне между двумя кандидатами в Прези¬денты. Мы, как и все, ждем сегодняшней сессии и решения Верховного Совета и, конечно же, мы все ждем заседания Вер¬ховного Суда и его решений. Мы договорились, и я тоже рад, что в этом мы едины, что все законные решения, принятые на этом уровне, будут обязательными для обеих сторон, а для меня - вне всякого сомнения. Вот это, пожалуй, то главное, что обсуждалось и в чем сегодня достигнуто единство.
Я приветствую желание и договоренности обеих сто¬рон продолжить контакты и сделать этот диалог двух штабов постоянным, а также искать все возможности для того, чтобы постепенно снижать напряжение на площади Свободы, не ущемляя, безусловно, и не ограничивая прав людей на проведение там любых мероприятий. Главное, чтобы при этом было равенство взглядов, но не было врагов. И я этим, во всяком случае, удовлетворен.
Что касается спорных моментов, то есть некоторые темы, которые стороны решили продолжить обсуждать, - связан¬ные с технологией избирательного процесса, возможностью проверки тех или иных заявлений. Кстати, я готов добавить, что я взял на себя обязательства обратиться в прокуратуру и в судебные органы с просьбой ускорить рассмотрение тех заявлений или жалоб, которые связаны с выборами в Харь¬ковской области.
А. Б. Аваков - представитель штаба Виктора Ющенко: Евгений Петрович в целом абсолютно точно констатиро¬вал дух нашей беседы. Мы удовлетворены тем, что в Киеве начался переговорный процесс. Надеюсь, в Харькове он будет не менее толерантным и не менее успешным, хотя все мы понимаем, что все решения принимаются в Киеве. Харькове мы ответственны лишь за мнение харьковчан, которое должно быть учтено при рассмотрении всех этих вопросов в Киеве.
Что касается сегодняшних переговоров, то я хочу отме¬тить один вопрос, который Евгений Петрович пока что не упомянул в своем слове. Речь идет о решении вчерашней сессии областного совета относительно средств массовой информации - об отключении в Харьковской области кана¬лов «Эра», 5-го канала, 7-го канала. Мы считаем это решение незаконным, выходящим за рамки конституционного поля. Мы считаем, что это решение будет обжаловано в суде, и областной совет не имеет никаких прав и полномочий осу¬ществлять эти действия. Эту тему мы обсудили с Евгением Петровичем, и пришли примерно к следующему.
Так как нам известно, что областной совет мотивиро¬вал свое решение тем, что по этим каналам идут призывы к свержению существующего конституционного строя -и это явилось основанием для появления подобного реше¬ния - я заявляю, что 7-й канал никогда не призывал, не при¬зывает и не будет призывать к свержению конституционного строя, конституционного порядка. Вместе с тем, если по 5-му каналу, который мы транслируем по договору, народ¬ные депутаты либо иные лица позволяют себе те или иные призывы, а также политические заявления, то они несут полную ответственность перед законом Украины и отвечают по этим законам. Исходя из того, что я сказал, я считаю недопустимым, невозможным и незаконным отключение этих трех каналов на территории Харьковской области.
Если кто-то хочет закрыть тот или иной канал, основы¬ваясь на законе, то он должен обратиться в суд или в Наци¬ональный совет по телевидению и радиовещанию и таким путем конституционно решить этот вопрос. А мы в состоя¬нии обжаловать те или иные решения.
В. Я. Таций - представитель штаба Виктора Януковича: Я бы хотел сказать, что я лично удовлетворен результа¬тами переговоров, удовлетворен самой процедурой их про¬ведения, отношением к проблемам, которые выносились, а самое главное - высокой ответственностью участников переговоров и пониманием того, что от наших действий зависит спокойствие, нормальная жизнь в нашем регионе. Это, наверное, самое главное.
Мы определились по трем основным позициям, которые мы полностью поддерживаем. Это принципиальное отноше¬ние к тем процессам, которые происходят в Киеве, и все мы заявили о том, что мы полностью поддерживаем инициа¬тивы, направленные на решение спорных вопросов перего¬ворным путем. Это самое главное.
Во-вторых, очень важно еще напомнить положение о том, где мы тоже были все единодушны, что все акции, которые проводятся, должны быть в строгом соответствии с дейс¬твующим законодательством. Несмотря на особые реше¬ния, несмотря на то, что многие вышли за пределы кон¬ституционного поля и законности, в Харьковской области штабы единодушно заявили о том, чтобы все акции, в том числе акции «против» и «за» - это уже не принципиально -проходили только в строгом соответствии с законом, это очень важно.
Мне особенно импонирует наше общее решение, пос¬кольку в значительной мере спокойствие и взаимопонима¬ние зависит от позиции наших штабов, чтобы сделать наши встречи, я не хочу сказать постоянными, но чтобы мы нахо¬дили возможности при необходимости, а также при любом обострении ситуации, собираться вместе, высказывать свои мнения, если нужно привлекать других руководителей Харьковской области, включая руководителей правоохранительных органов, не в плане их вызова на эти заседания, а мы будем просить, как просили об этом главу облгосадминистрации Евгения Петровича Кушнарёва, и думаю, нашу просьбу они услышат, для того чтобы в случае необходи¬мости они принимали участие в обсуждение тех или иных вопросов для выработки совместных позиций, чтобы они услышали нашу точку зрения.
Я думаю, что эти решения в значительной мере должны повлиять на спокойствие в нашей области. Конечно, за этот короткий промежуток времени мы не могли обсудить нако¬пившиеся проблемы, их, наверное, немало. Во-вторых, мы не могли принципиально обсуждать, допустим, те реше¬ния, которые приняты в Киеве или в Харькове в последние часы, - для них требуется серьезная правовая доработка. Но самое главное состоит в том, что мы все единодушны и призываем всех войти в нормальное правовое русло: и поли¬тические партии, и общественные организации, и различ¬ные движения, а также не допускать призывов к насилию, к противостоянию. Любое противостояние, любое противо¬действие должно заканчиваться миром - нам жить на этой земле, нам здесь воспитывать детей, строить будущее нашего государства и региона. Поэтому я удовлетворен результа¬тами переговоров и думаю, что будут также удовлетворены жители нашей области.
Е. П. Кушнарёв: Я удовлетворен заявлением Арсена Бори¬совича Авакова как совладельца 7-го канала о том, что канал не будет транслировать никаких призывов насильственного свержения конституционного строя и ничего такого, что является нарушением Конституции и законодательства. Поэтому в исполнении 12-го пункта решения сессии я буду действовать исключительно в правовом поле. При этом я дал поручение ввести постоянный мониторинг всех кана¬лов, которые вещают на территории Харьковской области, и фиксировать абсолютно все случаи, буквально и формально, которые могут рассматриваться как выходящие за пределы Конституции и законодательства, с последующей реализа¬цией всего этого, в установленном законом порядке. Наде¬юсь, что мы друг друга поняли, и не вижу сегодня основа¬ний нагнетать страсти вокруг этого вопроса.

Харківська міська рада Харківської області XXVIII сесія IV скликання
РІШЕННЯ
м. Харків 27.11.2004 року
Щодо рішення Харківської обласної ради
від 26 листопада 2004 року «Про заходи щодо стабілізації
суспільно-політичної ситуації в області»
Харківська міська рада як представницький орган тери¬торіальної громади міста Харкова, враховуючи складну соціально-політичну ситуацію, що склалася в країні та місті Харкові, у зв'язку з прийняттям 26 листопада 2004 року Харківсь¬кою обласною радою рішення «Про заходи щодо стабілі¬зації суспільно-політичної ситуації в області», яке не відповідає Конституції України та законам України, грубо порушує права та гарантії діяльності органів місцевого самоврядування, беручи до уваги, що вказане рішення Харківської облас¬ної ради порушує конституційне право громадян на отри¬мання достовірної інформації та права засобів масової інформації, встановлені законом, виходячи з того, що Харківська обласна рада є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інте¬реси територіальних громад сіл, селищ та міст області, у тому числі територіальної громади міста Харкова, враховуючи, що органи державної влади та органи міс¬цевого самоврядування, їх посадові особи повинні діяти тільки на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, з метою захисту конституційних прав жителів міста Хар¬кова, органів місцевого самоврядування міста, враховуючи рішення XXVII сесії Харківської міської ради IV скликання «Про суспільно-політичну ситуацію» від 24 листопада 2004 року, на підставі статей 5, 8, 19, 141,142, 143, 144 Конститу¬ції України, статей 4, 5, 10, 11, 12, 25, 26, 71, 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве само¬врядування в Україні», статтею 36 Статуту територіальної громади міста Харкова,
ВИРІШИЛА:
1. Встановити, що рішення Харківської обласної ради від 26 листопада 2004 року «Про заходи щодо стабілізації сус¬пільно-політичної ситуації в області» не підлягає виконанню на території міста Харкова.
2. Звернутися до суду з вимогою про визнання незаконним рішення Харківської обласної ради від 26 листопада 2004 року «Про заходи щодо стабілізації суспільно-політичної ситуації в області», яке не відповідає Конституції України та чинному законодавству України.
3. Констатувати, що Харківська міська рада є органом місце¬вого самоврядування, що представляє територіальну гро¬маду міста Харкова та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, виз¬начені Конституцією та законами України, а Харківський міський голова є головною посадовою особою територіаль¬ної громади міста Харкова.
4. Звернутися до Харківської обласної ради з пропозицією негайно привести у відповідність до вимог Конституції України та законів України рішення обласної ради від 26 листопада 2004 року «Про заходи щодо стабілізації сус¬пільно-політичної ситуації в області».
5. Вважати неприпустимим протиправне втручання у діяль¬ність засобів масової інформації, зокрема, п. 12 рішення обласної ради від 26.11.2004 р. «Про заходи щодо стабілі¬зації суспільно-політичної ситуації в області».
6. Звернутися до прокуратури Харківської області з вимо¬гою щодо термінового внесення протесту та вжиття інших заходів прокурорського реагування стосовно незаконного рішення обласної ради від 26 листопада 2004 року «Про заходи щодо стабілізації суспільно-політичної ситуації в області».
7. Міська рада вимагає від Управління Державного каз¬начейства України в Харківській області, Управління Національного банку України в Харківській області і Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, Управління Міністерства внутріш¬ніх справ України на Південній залізниці та Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Харківській області з їх підрозділами, Харківської теле-радіокомпанії, Харківського обласного радіотелевізійного передавального центру, інших органів державної влади та місцевого самоврядування в своїй діяльності керуватися виключно нормами Конституції та чинного законодавс¬тва України.
8. Довести це рішення до відома мешканців міста Харкова через засоби масової інформації.
9. Рішуче засудити любі спроби, що направлені на розкол держави.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Харківського міського голову В. Шумілкіна.
Міський голова В. Шумілкін
Из личного дневника
Суббота 27 ноября
Утром позвонил Кучма. Ему доложили, что я искал с ним связи. Проинформировал Президента о харьковских событиях. Его оценка — наши действия были адекватными ситуации и, стало быть, правильными. Главное сейчас не позволить ради¬калам из лагеря Ющенко спровоцировать власть на силовые действия. В то же время он сказал, что, пока он — Президент Украины, не допустит отстранения от власти действующих губернаторов и прекращения работы государственных адми¬нистраций. И рекомендовал мне не спешить с реализацией радикальных решений чрезвычайной сессии.
Затем была встреча с представителями штабов Ющенко и Януковича в Харькове. Впервые удалось их посадить за один стол. Подумал, сколько же понадобится времени, чтобы расто¬пить лед взаимных обид и недоверия, вернуться к нормальным формам человеческого общения... Впервые вблизи увидел пле¬мянника Ющенко. Самонадеянный молодой человек, смешно надувал щеки, все время старался попасть в объективы телека¬мер и произвести какое-то впечатление.
Неоднократно звонили из Луганского облсовета: настоя¬тельно приглашают на съезд советов в Северодонецке. Осо¬бого желания ехать туда нет. Думаю, что скорее всего это будет большой митинг, естественно с достаточно радикальными настроениями. А что он изменит? Будет ли на нем В. Янукович?
Днем на встрече с хозяйственным активом области еще раз разъяснил суть решений чрезвычайной сессии и подчеркнул главное: мы делаем только то, что обеспечивает порядок в Харьковской области. И немедленно приведем все в неукос¬нительное соответствие с законами и откажемся от временных чрезвычайных мер, как только убедимся, что центральные органы власти исполняют свои функции и управляют страной. Пока же будем действовать в избранном нами режиме.
Вечером получил информацию, что Янукович на съезде будет. Принял решение ехать. Нужно увидеть его, почувство¬вать настроение. Наверняка, кроме официальной части будет и разговор в узком кругу. Хочу оценить, в каком направлении будут развиваться события. Очень важно узнать, видит ли сам Виктор Федорович выход из этой cитуации. Совпадают ли его оценки происходящего с оценками Кучмы?


ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
28 ноября
Хроника событий
Представитель президента США на украинских выборах Лугар призвал провести переголосование второго тура и заявил, что спорная победа «промосковского премьера Януковича над прозападным кандидатом Ющенко» является ударом по нарож¬дающейся демократии в бывших советских республиках.
Глава МИД Германии Фишер приветствовал резолюцию ВР о признании президентских выборов недействительными.
Совет национальной безопасности и обороны рекомендо¬вал «обеим сторонам конфликта ускорить процесс принятия решения», а также предложил органам местной власти отме¬нить все незаконные решения. Согласно ряду источников обсуждалась идея чрезвычайного положения, но она не нашла поддержки.
По распространенной среди приверженцев В. Ющенко и в зарубежной прессе версии подразделения внутренних войск готовились силовым путем деблокировать Админис¬трацию Президента и Кабинет Министров и даже получили боевые патроны, однако силовой вариант не был применен из-за несогласия Л. Кучмы, поддержки оранжевых верхушкой СБУ, сообщившей им о таких планах, и давления западных посольств в Киеве.
Л. Кучма на заседании СНБО позитивно оценил последние решения парламента, однако подчеркнул, что они не имеют пра¬вовых последствий, а также призвал С. Тигипко завершить работу в штабе В. Януковича и вернуться в Национальный банк.
Глава СБУ И. Смешко по окончании заседания СНБО заявил, что «силовой вариант разрешения кризиса угрожает националь¬ной безопасности и территориальной целостности страны».
Л.Кучма встречался с В. Ющенко в присутствии В.Литвина и экс-спикера И. Плюща. На следующий день Президент заявил, что «не почувствовал агрессии со стороны Виктора Андреевича».
Первый вице-премьер Н. Азаров пригрозил «адекватными мерами» тем, кто в связи со сложившейся ситуацией перестал отчислять деньги в бюджет. По его словам, потери бюджета с начала кризиса составили 600 млн грн.
В. Ющенко на Майдане потребовал немедленно возбудить уголовные дела против глав региональной власти, пытающихся реализовать идею юго-восточной автономии.
Комитет национального спасения выдвинул ультиматум Л. Кучме, в котором потребовал от него в течение 24 часов уволить Премьер-министра В. Януковича за участие в фаль¬сификации выборов, предложить новый состав ЦИК, уволить глав Донецкой, Луганской и Харьковской облгосадминистра-ций за действия, направленные на раскол страны, поручить Генеральному прокурору и главе СБУ возбудить уголовное дело в отношении инициаторов раскола Украины.
В.Янукович на съезде в Северодонецке призывает Президента и СНБО разблокировать органы власти.
В Северодонецке (Луганская область) состоялся Съезд депутатов разных уровней (в основном из юго-восточных реги¬онов) с участием В. Януковича. Съезд признал легитимным постановление ЦИК об избрании В. Януковича Президентом.
Выступление Е.П. Кушнарёва на Всеукраинском съезде народных депутатов и депутатов всех уровней
Северодонецк Луганской области 28 ноября 2004 года
Уважаемый Виктор Федорович! Дорогие друзья! Побратимы!
Ни у кого из нас нет сомнения, что в течение недели в Украине осуществлялся тщательно спланированный и под¬готовленный, великолепно профинансированный антигосу¬дарственный переворот. По самым современным технологиям оболванивания людей пытались любыми методами, в том числе и силовыми, воцарить на трон самозванного Президента. Это все не ново. Мы знаем, что не вина этих сотен тысяч людей, которые стоят сегодня там, потому что харизматические церкви, такие, как церковь Муна, миллионы людей выводят на площади, и они повинуются одному мановению руки. Люди не виноваты, виновата та страшная рука, которая управляет этими людьми. Не вышло!
Их планы, хотя и застали нас врасплох, но провалились. Самое главное — власть в Украине не пала, во всяком случае, у нас есть на сегодня еще действующий по Конституции Президент, у нас абсолютно полноправный Премьер-министр. У нас половина Украины с нашей властью!
Сегодня уже очевидно, что мир ни при каких условиях самозванца не признает. И это тоже наша победа!
И самое главное. Мы пропустили сильный удар. Мы думали, что мы играем по честным правилам, но мы встали, мы подня¬лись уже во весь рост. Мы вместе, и мы непобедимы! Поэтому главный вывод из этой тяжелой недели: для того чтобы довести нашу победу до законного результата, для того чтобы отстоять свой выбор, мы должны быть вместе, мы должны быть силь¬ными, мы должны быть непоколебимыми! Мы должны твердо и ясно сказать: мы не для того в 91-м году проголосовали за самостоятельную независимую демократическую процветаю¬щую Украину, чтобы сегодня ее рвать на куски. Мы за единую Украину! Мы за демократическую процветающую Украину!
Но не надо испытывать наше терпение. На любой выпад у нас есть достойный ответ вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаме¬нами: от Харькова до Киева — 480 километров, а до границы с Россией — 40!
Мы хотим жить в государстве, где каждый человек защи¬щен. Защищены его права, его культура, его язык, его история, его традиции и его обычаи. Мы понимаем, что восток имеет серьезнейшее отличие от Галичины, мы не навязываем Гали-чине наш образ жизни, но мы никогда не позволим Галичине учить нас, как нужно жить!
Мы должны защитить, сохранить главный духовный стер¬жень, который нас объединяет, нашу веру. Мы не примем навязываемый нам образ жизни, мы не примем чужие сим¬волы, наш символ — православие!
Что мы должны сделать? Мы должны еще раз решительно и твердо заявить, что никогда ни при каких условиях мы не признаем никакого самозванно коронованного Президента. Президентом будет Виктор Федорович, пройдя через все законные процедуры! И нам хватит терпения дойти до конца!
Дорогие друзья! Мы хотим спокойно жить, работать, сози¬дать, творить, но над нашей страной, над нашим будущим нависла страшная, оранжевая угроза. Поэтому еще раз призы¬ваю всех быть непоколебимыми, стать в полный рост и отсто¬ять наш выбор.
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой,
С нашистской силой темною,
С оранжевой чумой!
С нами Бог и Правда!
Решение Всеукраинского съезда
депутатов Верховной Рады АР Крым,
местных советов всех уровней
г. Северодонецк Луганской области 28 ноября 2004 года
Мы, участники съезда депутатов органов местного самоуправления АР Крым, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Пол¬тавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областей, г. Севастополя:
действуя в рамках Конституции Украины, Закона «О мест¬ном самоуправлении в Украине»;
выражая интересы представляемых нами территори¬альных громад, реагируя на критическое обострение общественно-политической обстановки в стране, разрушительные действия так называемой «демократической оппозиции»;
стремясь не допустить экономический хаос и дезоргани¬зацию государственной власти;
конструктивно реагируя на законные требования избира¬телей, граждан Украины, РЕШИЛИ:
1. Признать официальное Постановление Центральной избирательной комиссии Украины по результатам выбо¬ров Президента Украины как легитимное и в полной мере отвечающее нормам Конституции Украины и действую¬щего законодательства Украины. В результате двух туров общенародного голосования Президентом Украины избран В. Ф. Янукович.
2. Являясь сторонниками единой, целостной Украины, участ¬ники съезда решительно осуждают антигосударственные, антинародные действия так называемой оппозиции, веду¬щие Украину к территориальному расколу и катастрофе. При этом в случае дальнейшего развития государствен¬ного переворота и прихода к власти нелегитимного Пре¬зидента мы, участники съезда, оставляем за собой право на адекватные действия по самозащите интересов граж¬дан наших регионов и всей Украины.
3. Создать Межрегиональный Союз органов местного само¬управления Украины. Для осуществления руководства Межрегиональным Союзом образовать Координационный Совет с представительством в составе Совета по 2 человека от каждой из областей-участниц Союза. Для осуществле¬ния текущей организационной работы Координацион¬ному Совету Межрегионального Союза образовать Испол¬нительную дирекцию.
4. Местом для постоянной работы Координационного Совета и Исполнительной дирекции определить г. Харьков, пре¬дусмотрев выделение необходимых материально-технических и финансовых средств для обеспечения деятель¬ности этих органов.
5. Поручить Координационному Совету:
5.1 Осуществить юридическое оформление Межреги¬онального Союза, подготовив для этого проекты Устава и Учредительного договора;
Информировать о решениях настоящего съезда дейс¬твующего Президента Украины Кучму Л. Д., вновь избран¬ного Президента Украины Януковича В.Ф., Председателя Верховной Рады Украины Литвина В. М.
5.2 Координационному Совету незамедлительно про¬вести всесторонний анализ и оценку всех конструктивных идей, прозвучавших на съезде;
5.3 Разработку и принятие незамедлительных ответных мер на попытки экономического и политического шантажа.

6. Предложить народным депутатам Украины, избранным от областей-участниц Союза, обратиться в Конституцион¬ный Суд Украины по поводу незаконных решений Верхов¬ной Рады Украины от 27 ноября 2004 года, касающихся результатов голосования на выборах Президента Украины от 21.11.2004 г.
7. Очередной съезд депутатов местных советов провести при готовности учредительных документов или - безотлага¬тельно, в случае дальнейшего обострения общественно- политической обстановки в стране.
8. Съезд выражает веру и надежду на то, что конституцион¬ность и здравый смысл восторжествуют и нам не придется осуществлять крайние меры для самозащиты интересов десятков миллионов граждан Украины. Но - при самом худшем, кризисном, варианте развития общественно-поли¬тической обстановки в стране будем едины и решительны в защите волеизъявления народа Украины, вплоть до про¬ ведения референдума по вопросу возможного изменения административно-территориального устройства Украины.
Настоящую резолюцию направить средствам массовой информации Украины, Европейского Союза, Российской Федерации и других государств.

Обращение Межрегионального Союза
органов местного самоуправления Украины
к гражданам Украины, Главам государств
и Парламентам мира
г. Северодонецк Луганской области 28 ноября 2004 года
Мы, народные депутаты Украины, депутаты Верхов¬ного Совета Республики Крым, местных советов Днеп¬ропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьков¬ской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областей и г. Севастополя, представляющие более 35 млн населения Украины, отмечаем:
- резкое обострение общественно-политической ситуации в Украине, вызванное попытками проигравшего на выборах В. Ющенко и его окружения неконституционным спосо¬бом захватить власть в государстве. Блокируются органы государственной власти и управления, органы местной власти устраняются незаконными структурами «комитетов национального спасения», в целом ряде областей народные депутаты, депутаты местных советов подверга¬ются гонениям и преследованиям;
- реализацию в Украине государственного переворота, когда путем подкупа и шантажа на улицы выводится большое количество людей, создаются организационные струк¬туры и незаконные воинские формирования для силового противостояния и захвата зданий Администрации Пре¬зидента Украины, Кабинета Министров Украины, минис¬терств и ведомств;
- беспрецедентное давление на Верховную Раду, Верховный Суд, Центральную избирательную комиссию Украины, что привело к принятию Верховной Радой 27 ноября 2004 года постановления, грубо попирающего Конституцию Украины, действующее законодательство, создавшее пре¬цедент правового нигилизма, по сути развязавшего руки экстремистским элементам для силового захвата власти;
- паралич государственной власти и государственного управления, разбалансирование и разрыв экономических связей, нарушение бюджетной и налоговой дисциплины, разрушение вертикали управления. Регионы оставлены один на один с возникающими экономическими и соци¬альными проблемами.
Под угрозой жизнеобеспечение населения. Эти и другие угрозы обязывают нас принять неотложные меры по выходу из сложившейся ситуации.
Мы заявляем:
1. Население наших областей категорически не приемлет любые акты, противоречащие Конституции и действую¬щему законодательству Украины. Для нас высшими ценностями являются честь и достоинство, жизнь и безопас¬ность, благополучие людей, проживающих на территории наших регионов. Мы выступаем в защиту Конституции, действуем в очерченном ею правовом поле. Мы лишь вынуждены временно его сжать до границ наших облас¬тей. Мы объявляем себя хранителями и гарантами этого правового поля. Все другие антиконституционные дейс¬твия объявляются находящимися вне его.
2. Мы заявляем также о грубом и циничном попрании основ¬ных гражданских прав населения наших областей, прого¬лосовавших не только за Януковича, но и против Ющенко.
Возникла реальная угроза преследования доминирующей части населения по политическим мотивам.
3. В результате политических манипуляций, проведенных Верховной Радой Украины и другими политическими силами, у более чем 15 млн избравших легитимного Президента, это право нагло и цинично узурпировано. Люди считают себя обманутыми и требуют защиты своих прав.
4. В условиях сплошного доминирования в информацион¬ном поле Украины единственной точки зрения оппозиции, расправы над инакомыслящими, объективными журналистами, регионы оказались выброшенными из инфор¬мационного пространства, что нарушает права людей на получение всесторонней информации.

Мы объявляем, что СЪЕЗД РЕШИЛ:

1. Создать Межрегиональный Союз органов местного самоуп¬равления и региональных властей с целью объединения и координации их усилий в выработке позиций и действий, направленных на стабильное развитие территорий, обес¬печение жизнедеятельности населения.
2. Создать исполнительный орган Межрегионального Союза с дислокацией его в г.Харькове.
3. С учетом того, что наши области вытеснены из информацион¬ного поля Украины, обратиться к Президенту, правительству РФ, странам Европейского содружества представить имею¬щиеся у них информационные возможности для доведения до сведения других регионов Украины и мировой обществен¬ности ситуации, складывающейся в наших областях.
4. На основании ст. 5 Конституции Украины, а также с уче¬том того, что грубо нарушающие Основной Закон Украины нормативные акты Верховной Рады по сути выталкивают нас из правового поля, мы оставляем за собой право про¬вести 12 декабря текущего года референдум, на котором рассмотреть вопросы статуса территорий.

Мы обращаемся к мировому сообществу поддержать нас в праве на свободу выбора.
Из писем, пришедших на персональный сайт Евгения Кушнарева
(Некоторые письма сокращены.
Сохраняются правописание и стилистика оригинала.)
3.12.2004
По моему глубокому убеждению Вы поступили как настоя¬щий мужчина и руководитель, который чувствует ответствен¬ность за граждан.
Я никогда не был Вашим приверженцем, но после извест¬ных событий я стал Вас крепко уважать.
Не останавливайтесь. Мы с Вами!
В. Виталий

4.12.2004
Шановний пане Євгенію!
Своїм листом я хочу подякувати Вам за те, що ви не поласу-валися на заморські сладощі, а відстоювали права усіх вибор¬ців Харківщини.
Так, емоції — емоціями, але треба й головою іноді думати.
Те що відбулося у Києві — дуже жахливо!
Але незважаючи на це — я бажаю Вам, Харків'янам, та усьому Українському народу виваженості, здорового глузду.
Нашизм не пройде!
З повагою, Тарас К.
30.11.2004
ВЫ МОЛОДЕЦ!!!
...Эти люди рвутся к власти любой ценой, причем, используя иностранную помощь, за которую не им, а нам придется рассчи¬тываться тем или иным способом. Это нехорошо и неправильно...
Но я думаю, что даже если они и победят, то их победа будет лишь временной — мы и не таких уже видели и ничего, пережили.
30.11.2004
Знайте, харьковчане в 1-ю очередь с вами. За Вами Мы, как за каменной стеной. С нетерпением жду, когда смогу отдать свой голос за кандидата в президенты Кушнарёва Евгения Петровича.
Терёхин
2.12.2004
...Не могу не вступиться за Вас, видя и слыша весь тот поток агрессии и угроз, который обрушился на Вас после Вашего выступления. Для меня абсолютно не понятно, с каких это пор отстаивание интересов региона, людей живущих и работа¬ющих в нем, работающих в нем предприятий стало государс¬твенным преступлением...
Игорь Борисович

30.11.2004
... Вы очень правильно заметили, что поток информации СМИ односторонен, ведь то, что на 5-м канале называют «честные новости» не соответствует своему названию: отра¬жаются только те события, которые угодны Ющенко. Так там заявляют, что все студенты (молодежь) поддерживают «оран¬жевых» — это, по меньшей мере, не совсем так, т.к. я сам сту¬дент ММФ ХНУ и знаю, что у нас на факультете большинс¬тво не столько «за» Януковича, сколько категорически против Ющенко. Говорится, что оказывалось давление на избирате¬лей — я не могу говорить за всех, но ни на одного моего знако¬мого и родственника действующая власть в преддверье выбо-ров-2004 не оказывала давления.
Сергей
28.11.2004
Кушнарев! Все настоящие харьковчане тебя поддерживают! Мы с тобой и гордимся тем, что у нас такой председатель обл-госадминистрации!!!
Стас
28.11.2004
Евгений Петрович,
Мы полностью Вас поддерживаем в отстаивании интересов регионов.
В данный момент я с мужем нахожусь в Австралии, и мы были возмущены односторонним и предвзятым освещением событий в Украине в западных СМИ и Посольства Украины с Австралии. Ниже приводим наше обращение к Послу Укра¬ины в Австралии.
«Послу Украины в Австралии,
Мы с интересом ознакомились с Вашим посланием, разме¬щенным на сайте Посольства.
Мы удивлены Вашим, на наш взляд, поспешным решением о недоверии законно избранному Правительству Украины, которое Вы представляете.
Вы говорите о «..верховенстве права..», игнорируя факт самовольного захвата власти и подстрекательства к дестабили¬зации ситуации в Украине.
Возникает логичный вопрос, каковы будут следующие шаги В. Ющенко, если его не удовлетворят все последующие результаты выборов?
Трудно представить, что он не понимает сложившейся ситуации и какой опасности он подвергает народ Украины.
Неужели Вы считаете, что прошедшая неделя не нанесла единству Украины тяжелейший удар?
Как Вы относитесь к призыву Тимошенко блокировать жизненно важные объекты?
Еще хотельсь бы отметить, что у В. Ющенко уже был шанс проявить себя на посту Премьер-министра Украины. И по оценкам авторитетных западных изданий («Economist») он далеко не лучшим образом справлялся со своей должностью.
С уважением,
Константин М.
Елена К.
Юрий Т.
1.12.2004
Прежде всего хочу выразить свою благодарность за Ваши решительные действия в ходе всех этих 8-ми дней, я считаю, что именно решительные действия в критических ситуациях показывают кто есть кто.
Я оба раза голосовал за Януковича, не потому что я именно за него, а потому, что я против Ющенко, я за мир и стабиль¬ность, а не за передел власти и бизнеса, и как следствие беспо¬рядки и произвол.
Почему в эфире сейчас все нападки только на Вас, почему все молчат о западных областях и действиях глав их админист¬раций?
И последний вопрос, или предложение — почему бы Вам не выставить свою кандидатуру в Президенты?
Б. Олег

Из личного дневника
Воскресенье 28 ноября
Утром выехали в Северодонецк... Нужно ли выступать, уверенности не было... На съезде внешне все выглядело сильно, мощно. Атмосфера его и возбуждала, и укрепляла дух. Тезисы выступления набрасывал, сидя в президиуме. Решил выступать эмоционально, ощущал, что чувства в этом зале берут верх над рациональными схемами. Неожи¬данностью стало то, что представители Донецкой делегации глубоко продумали и фактически подготовили сценарий проведения референдума по вопросу создания автономии на Востоке и Юге Украины. Конечно, это скорее политичес¬кая декларация, нежели конкретный план действий. А как, с другой стороны, в этих условиях можно остановить эту «жовтогарячу» волну, которая грозит захлестнуть следом за Киевом и нас? Разве что, выражаясь фигурально, — «встреч¬ным палом». Судя по абсолютному отсутствию в Луганской области оранжевого цвета и соответствующим настроениям луганчан, нетрудно предположить, с чем столкнутся волон¬теры Ющенко, если они попробуют настроения Майдана перенести на Донбасс.
Встреча В. Януковича с руководителями регионов, при¬сутствовавшими на съезде, была недолгой. Показалось, что он, в свою очередь, хотел прочувствовать, насколько мы тверды и последовательны. Предложил вновь направить людей в Киев, но встретил практически единодушный отказ. В Киеве ситу¬ация полностью контролируется «оранжевыми» и посылать людей на «чужую» территорию абсолютно неэффективно. Вместе с тем других вариантов и планов никто не предложил. Как и следовало ожидать, в этой ситуации все единодушно высказались за немедленную встречу с Президентом. Янукович в нашем присутствии связался с Президентом и договорился о встрече на следующий день.
Когда возвращались из Северодонецка, телефон мой, можно сказать, «раскалился». С одной стороны — множество звонков с благодарностью за выступление, с другой — порядка полутора десятков СМС-сообщений самого грязного и откровенно угрожающего характера. Неудивительно, ведь номер моего телефона напечатан в листовках, которые выпустила «Пора».
На трассе перед Чугуевом нас встречали. Мне сообщили, что есть вероятность серьезных провокаций по отношению ко мне. Поэтому есть смысл обеспечить меня охраной. Друзья настояли, чтобы я дома не ночевал. Ночь я провел в резиден¬ции. К счастью, она прошла спокойно.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
29 ноября
Хроника событий
Верховный Суд начал рассмотрение жалобы доверенного лица В. Ющенко Н. Катеринчука на ЦИК. Требования жалобы были изменены — в ней требовалось признать недействи¬тельными результаты всего второго тура. В Конче-Заспе под Киевом прошла встреча Л. Кучмы с В. Януковичем и главами ряда регионов, преимущественно восточных. Л. Кучма высту¬пил за политико-правовое решение политического кризиса вплоть до проведения новых выборов. Он призвал не допус¬тить развала Украины и сказал, что рад, что на съезде в Севе-родонецке все «происходило в правовом поле, что никаких решений об отделении не было».
Л. Кучма говорил по телефону с Пауэллом и Балкененде. Пауэлл подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Украины.
На встрече со спикером польского сейма Олексы Л. Кучма высказался за повторные выборы. Олексы одобрительно отозвался об этой идее.
Вечером В. Янукович говорил по телефону с заместителем гос¬секретаря США Армитиджем, которого интересовал съезд в Севе-родонецке, и послом Нидерландов в Киеве Фрэнк, у которой про¬сил посредничества Нидерландов на переговорах с оппозицией.
Вечером на встрече с Олексы В. Янукович сказал, что угроза раскола Украины станет реальной, если оппозиция не пойдет на компромисс.
В. Литвин предложил 30 ноября рассмотреть в парламенте вопрос о социально-экономической ситуации в Украине и угрозе территориальной целостности государства.
Н. Азаров предложил создать антикризисную группу для еже¬дневного анализа социально-экономической ситуации в Украине.
СБУ возбудило дело по факту «посягательства на террито¬риальную целостность и неприкосновенность страны» в юго-восточных регионах.
С. Тигипко подал в отставку с постов главы НБУ и главы штаба В. Януковича, осудил съезд в Северодонецке и сказал, что может участвовать в повторных выборах в случае их назначения.
Заместитель генерального прокурора Голомша уволен с должности «за проявление политической заангажированности и ненадлежащее расследование дела Гонгадзе». На следующий день он заявил, что сам подал в отставку из-за политических разногласий с руководством.
Представители кампании «Пора» открыли забор у здания Администрации Президента. Милиция на это никак не отре¬агировала.
Генеральный секретарь ООН К.Аннан призвал все сто¬роны конфликта в Украине быть максимально сдержанными и воздержаться от заявлений, которые вызывают раздор и могут угрожать стабильности страны.
Сенатор США Р.Лугар высказался за проведение нового тура выборов без использования открепительных талонов.
Генеральный секретарь НАТО Я. Схеффер и представитель ЕС Х. Солана от имени НАТО и ЕС призвали к сохранению единства и территориальной целостности Украины. Беспо¬койство по этому поводу выразил и посетивший Киев глава польского Сейма Олексы.
Генеральный секретарь Совета Европы Т. Дэвис выразил крайнюю озабоченность в связи с отсутствием прогресса в диалоге между противоборствующими сторонами в Украине.
Российское «Яблоко» призвало мир признать В. Ющенко победителем выборов в Украине.
Вечером Верховный Совет Автономной Республики Крым принял заявление о легитимности постановления ЦИК об избрании В. Януковича Президентом Украины.
Городской совет Львова потребовал отставки правительства Украины и глав Донецкой, Харьковской и Луганской областей.
В Харькове прошло два альтернативных собрания депутатов, под руководством Е. Кушнарёва (сторонники В. Януковича) и мэра В. Шумилкина (сторонники В. Ющенко). В последнем участвовал А. Кинах.
Поздно вечером состоялась ХХ сессия Харьковского облас¬тного совета, которая отменила все принципиальные пункты решения от 26 ноября, за исключением избрания Е. Кушнарёва председателем облсовета.
Повідомлення Харківської облдержадміністрації
м. Харків 29 листопада 2004 року
29 листопада голова облдержадміністрації, голова облас¬ної ради Є. Кушнарьов зустрівся з Генеральним консулом Республіки Польща Я. Ксьонжеком та Генеральним консу¬лом Російської Федерації А. Яковлєвим.
На зустрічі обговорювалася суспільно-політична ситуація, що склалася в Україні. Є. Кушнарьов поінформував гостей про ситуацію в регіоні та заходи, які були вжиті на території області, щоб зберегти в повному обсязі верховенство Конс¬титуції та законодавства України, а також забезпечити нор¬мальне функціонування систем життєзабезпечення регіону.
«Ситуація складна: з політичної кризи ми переходимо в економічну, а відтак, і соціальну. Практично заблоковані і не працюють центральні органи влади.
Ми захищаємо Харківську область, адже контакти з цен¬тральним керівництвом мінімізовані, галузеве керівниц¬тво майже втрачено. Я регулярно спілкуюся з Президентом України, Прем'єр-міністром України, Головою Верховної Ради України - вони на своїх робочих місцях і кожен день намагаються знайти вихід з цієї глибокої кризи. Я поінфор¬мував главу держави, керівників уряду та парламенту, а сьо¬годні інформую вас, що на сьогодні на території області в повному обсязі зберігається дія Конституції та законодавс¬тва України, всі органи державної влади функціонують як завжди», - зазначив Є. П. Кушнарьов.

Резолюція зборів депутатів місцевих рад Харківської області
м. Харків 29 листопада 2004 року
Ми, депутати місцевих рад Харківської області, глибоко стурбовані ситуацією, що склалася в Україні після 21 листо¬пада 2004 року.
На половині території України не діє конституційний лад. Блоковані і практично не діють центральні органи держав¬ної влади.
Політичне протистояння прихильників обох кандидатів в Президенти України набуло небувалої гостроти.
Повсюди створюються паралельні, неконституційні органи влади - комітети національного порятунку.
Існує реальна загроза територіальній цілісності України та існуванню держави. В суспільстві наростає атмосфера страху, невизначеності, глибокої тривоги.
На мітингу 26 листопада 2004 року голова Харківського обласного комітету народного порятунку, народний депутат України Анатолій Матвієнко закликав до блокади органів державної влади.
Виникла загроза дестабілізації і в Харківській області.
Враховуючи реальну загрозу конституційному ладу та життю людей, що склалася на той момент в області, а також те, що Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Адміністрація Президента України були блоковані і фак¬тично втратили можливість управляти державою, обласна рада скликала XIX надзвичайну сесію 26 листопада 2004 року і прийняла рішення «Про заходи щодо стабілізації сус¬пільно-політичної ситуації в області», обрала головою облас¬ної ради Є. П. Кушнарьова.
Завдяки цим превентивним заходам, а також професій¬ним діям керівництва обласної ради, в Харківській області забезпечено конституційний лад, законність, контроль сус¬пільно-політичної ситуації, громадський порядок, жит¬тєдіяльність населення, робота підприємств, установ, транс¬порту, можливість вільного волевиявлення конституційних прав і свобод громадян.
Збори депутатів місцевих рад вирішили:
1. Вважати скликання XIX надзвичайної сесії обласної ради від 26 листопада 2004 року на той момент своєчасним, а рішення «Про заходи щодо стабілізації суспільно-політич¬ної ситуації в області» - адекватним ситуації, що склалася на той час в Україні і в Харківській області.
2. Визнати доцільність суміщення посад голови обласної ради і обласної державної адміністрації Є.П. Кушнарьовим до офіційного вступу на посаду новообраного Президента України.
Звернутися до депутатів місцевих рад, народних депутатів України, сільських, селищних, міських голів, керівників органів місцевої виконавчої влади з пропозицією провести широку роз'яснювальну роботу серед населення, спрямо¬вану на підтримку конституційного ладу, збереження миру і спокою в державі.
4. Засудити будь-які дії політиків, що провокують протисто¬яння, загострюють ситуацію в суспільстві, порушують роботу органів влади, створюють небезпеку для життя людей.
5. Підтримати рішення Всеукраїнського з'їзду депутатів в Сіверодонецьку від 28 листопада 2004 року. Заявити про нашу непохитну віру в необхідність збереження цілісності України.
6. Звернутись до діючого Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України, Центральної виборчої комісії з вимогами керува¬тись у діях і рішеннях тільки чинним законодавством та Конституцією України.
7. Звернутися до Президента України Л. Д. Кучми з вимо¬гами відновити у Києві та західних областях України кон¬ституційний порядок. У разі необхідності ввести в країні надзвичайний стан.
8. Звернутися до прихильників Віктора Ющенка з вимогами не припускатися протизаконних дій, що обмежують права і свободи жителів Харківщини.
9. Звернутися до прокуратури, УМВС та УСБУ в Харківській області з проханням вжити заходів щодо забезпечення правопорядку, захисту конституційного ладу, майна та життя громадян.
10. Звернутися до дипломатичних установ Російської Федерації та Республіки Польща в м. Харкові з проханням забезпечити постійний моніторинг подій та інформування керівників своїх країн, а також об'єктивне їх висвітлення в засобах масової інформації. З цією метою просити спри¬яти направленню в Харківську область незалежних жур¬налістів та операторів.
11. Звернутися до керівників та журналістів харківських ЗМІ з проханням проявити професіоналізм та грома¬дянську відповідальність за об'єктивне висвітлення ситу¬ації, запобігати підбуренню населення та протиправним діям, ескалації страху, насильства, іншим негативним проявам.
Повідомлення Харківської облдержадміністрації
м. Харків 29 листопада 2004 року
29 листопада голова обласної ради Є.П. Кушнарьов провів робочу зустріч з прокурором Харківської області В. Л. Синчуком, начальником територіального управління державної судової адміністрації в Харківській області В. І. Ємельяновою та голо¬вою Апеляційного суду Харківської області В. Д. Бринцевим.
На зустрічі обговорювалися питання надходження та розглядання скарг щодо порушень в ході виборчого про¬цесу. В. Л. Синчук з цього приводу зазначив, що в цілому від закінчення першого туру виборів і до сьогоднішнього дня на розгляд було направлено 23 скарги. На сьогоднішній день не розглянутими ще залишаються 4 скарги. До 1 грудня від¬повіді будуть направлені всім позивачам з повідомленням про хід розгляду. Він також повідомив, що стосовно випадку в Чугуївському районі порушено кримінальну справу, зараз триває слідство.
В. І. Ємельянова поінформувала, що станом на 21 лис¬топада до суду надійшло 577 звернень, які були повністю розглянуті, з них з приводу порушення виборчого законо¬давства надійшло 16 справ, які також були розглянуті.
В. Д. Бринцев також повідомив, що між двома турами, на сьогоднішній день до Апеляційного суду надійшло 7 скарг стосовно діянь чи рішень виборчих комісій, з них на сьогод¬нішній день розглянуто 6, останню скаргу буде розглянуто сьогодні.
Підбиваючи підсумки зустрічі, Є.П. Кушнарьов зазначив, що виходячи з наданих фактів немає підстав говорити про факти масових порушень в ході виборів у Харківській області.
Зі стенограми ХХ сесії Харківської обласної ради IV скликання
Харків 29 листопада 2004 року
Є. П. КУШНАРЬОВ, голова Харківської обласної pади:
Переходимо до розгляду питання першого «Про внесення змін і скасування деяких рішень обласної ради від 26 листопада».
Шановні друзі, скажу дуже коротко, практично все з цього приводу сказано, все вам зрозуміло. У мене немає жодного сумніву, що ми з вами чинили вірно, своєчасно і, якщо хочете, рішуче, я і цього не боюся. Я вам щиро дякую. Безумовно, я розумію, що деякі пропозиції, які від вас надходили i були затверджені голосуванням, дещо суперечать законодавству. Але в той час це було потрібно.
Але ситуація змінилася. В деяких питаннях просто вза¬галі відпала потреба. Відновлена робота обласної державної адміністрації. Тобто найгірше не відбулося, виконавчий комі¬тет на сьогодні нам не потрібен.
Це перше, а потiм там ціла низка змін, які треба провести. Сьогодні після певної домовленості, і зважаючи на ситуацію, я не відключав канали, хоча мав технічну можливість. Тому що завжди намагаюся пройти до кінця і спробувати знайти відгук з іншої сторони.
Ми офіційно звернулися до державного комітету теле¬бачення і в установленому порядку вирішимо, якщо вони погодяться передати нам на цей час в оперативне управ¬ління обласну телерадіокомпанію. Вирішимо разом кадрове питання — це буде нормальне рішення.
У мене відбулася розмова з Петрашком — головою Держав¬ного казначейства ще в суботу із представниками Національного банку. Вони мене поінформували, як розвивається ситу¬ація, а я їх. І ми домовилися. Тим більше, що були вихідні, і наше рiшення про вiдрахування коштiв в дію не вступало. І сьогодні, на щастя, поки що і казначейство, і Державний банк, і Мінфін контролюють ситуацію. Ми домовилися, все, що нам належить, все до нас прийде. Так не буде, що ми туди перераховуємо, а звідти нічого не отримуємо. Вчора Прем'єр це підтвердив. Я вірю поки що уряду.
Щодо міліції й інших установ. У нас абсолютна співпраця, сьогодні їх ніхто не захоплює, вони залишилися держав¬ними, тому необхідностi перебирати на себе ці функції також сьогодні нема.
Якщо ви дозволите, далі не коментуватиму. Це рішення юридично чітко вивірено. Ми його приймаємо свідомо, а не тому, що хтось там тиснув на нас. У будь-якому випадку, але залежно від ситуації, ми б до цього рішення повернулися. Може, не сьогодні, а пізніше, але вважаю, що це вже можна робити саме зараз. Тому просив би вас, якщо можна, без обго¬ворення підтримати і прийняти це рішення. Можна ставити на голосування? Прошу включити систему, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято.
Тепер про ситуацію в цілому. Ми тут були зайняті, а в Києві відбулася за цей час зустріч президента з губернаторами, за участю Прем'єра і секретаря Ради нацбезпеки, голови Служби безпеки, керiвництва Міністерства внутрішніх справ. Я не був там, оскільки домовився, що буду сьогодні тут. Я ще не маю остаточних результатів, але принаймні зустріч відбулася — це вже добре, і сподіваюся, що щось там все таки знайшли, якесь рішення. Хочеться вірити.
Іде зараз засідання Верховного Суду. Будемо стежити, що там відбувається.
І головне — завтра о десятій в Києві відбудеться засідання сесії Верховної Ради України, яка буде розглядати питання про ситуацію, що склалася в Україні й загрожує цілісності держави. Тобто це питання є сьогодні найголовнішим. Ми розколюємо державу. Не ми з вами — я кажу про весь загал український. Тому що вже два полюси чітко сформувалися. Один ради¬кальний і інший радикальний. Якщо один пiде на другого, то держави не буде. Чи буде дві держави. От завтра буде Верховна Рада цю проблему розглядати, і ми від щирого серця бажаємо нашим народним депутатам, щоб знайшли те рішення, яке сьо¬годні чекає наша держава. Ми передамо рішення наших зборів, де чітко зафіксована наша позиція, і я попросив би присутнiх тут харкiвських депутатiв її відстояти, i щоб ніяких спекуля¬цій з цього приводу не було. Але, якщо можна, скажіть там, щоб емісарів своїх не слали, вже Кінах сидить у міській раді. Значить, там Вернигора, в президії Шумілкін, народні депу¬тати Гіршвельд і Косінов, і рятують Харківщину. Ми туди поки що нікому не радили іти, там були народні депутати Святаш і Добкін, зустріли їх там дуже ворожо. Ще продовжується зібрання. Біля міської ради помаранчевий мітинг, і мені теле¬фонував Святаш, каже, що поки пройшли, то образ наслуха¬лись, тобто настрiй дуже, дуже ворожий.
Завтра я ініціюю проведення «круглого столу», запрошую туди авторитетних поміркованих людей, у тому числі з того боку, в тому числі і Шумілкіна. Якщо є питання, давайте сідати їх обговорювати. Давайте думати, щоб і мітинги проводилися, і життя не зупинялось, рухалось далі.
Буду завтра зустрічатися з інтелігенцією нашої області.
Планую завтра провести Координаційну раду політичних партій, тобто я буду постійно шукати заходи впливу, компро¬міс і протягувати руку. Чи вона зависне в пустоті, чи назустріч буде простягнута рука, залежить від iншоi сторони.
І ще я вас дуже прошу. В районах і містах використовуйте можливості засобів масової інформації. Ми, певно, завтра вже не зможемо, а післязавтра я проведу зустріч з усіма редакто¬рами і засобами масової інформації не тими, що в Харкові, а тими, що в містах і районах. Надамо їм також повну інформа¬цію, подивимось, може, знайдемо можливість трошки фінан¬сову допомогу надати редакціям.
Сьогодні буду в ефірі «Інтеру», а ввечері о 21.45 буду на «Симоні» в прямому ефірі розповідати про все, що відбувається і що ми робимо і будемо робити далі. Давайте всі потужно включатись в цю роботу. Адже йде певне змагання і за громад¬ську думку, і за громадську свідомість.
Безліч сьогодні повiдомлень і на мій сайт, i дзвінків. От щойно буквально з Рівного телефонувала жінка, дякувала за позицію харків'ян. Розумію, що якщо вона там чужа, то їй дуже непросто. І в нас вона побачила певний захист. Прак¬тично з кожного району телефонують, і телеграм дуже багато від колективів, від людей. Це потрібно, це дуже потрібно. Як телеграми на нашу адресу, так і телеграми тим, хто сьогодні мае трошки іншу позицію. Не телеграми з якоюсь образою, ні в якому разі, а з пропозиціями сідати разом і домовлятися, і рухатися вперед. Просив би це також врахувати, я думаю, тут далі пояснювати не треба, що робити.
XX сесія Харківської обласної ради IV скликання РІШЕННЯ
від 29 листопада 2004 року
Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 листопада 2004 року «Про заходи щодо стабілізації сус¬пільно-політичної ситуації в області»
Відповідно до Закону України «Про місцеве самовряду¬вання в Україні» обласна рада ВИРІШИЛА:
1. Внести у рішення обласної ради від 26 листопада 2004 року «Про заходи щодо стабілізації суспільно-політичної ситуації в області» наступні зміни:
1.1. Скасувати пункти 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рішення.
1.2. Пункт 1 рішення викласти у такій редакції: «внести зміни у рішення обласної ради від 28 квітня 1998 року «Про делегування повноважень обласної ради», виключивши з нього підпункт 7 пункту 1.
1.3. Із пункту 13 рішення виключити слова «та термінове обговорення з керівництвом зазначених рад питання щодо створення на базі цих регіонів Східно-Південної Автоном¬ної Республіки».
1.4. Із пункту 15 рішення виключити слова «та виконав¬чого комітету».
2. Контроль за виконанням цього рішення доручити голові обласної ради Кушнарьову Є. П.
Голова обласної ради Є. Кушнарьов

Вступительное слово председателя Харьковской
облгосадминистрации, председателя областного совета
Е. П. Кушнарёва на пресс-конференции
Харьков 29 ноября 2004 года
По поводу чрезвычайной сессии областного совета. Я уже достаточно подробно давал комментарий по этому поводу как в своем выступлении на сессии, так и в беседе с журналистом на нашем областном телевидении. Понимаю, что тема оста¬ется злободневной и, может быть, требует дополнительных разъяснений.
Хочу подчеркнуть главное — и необходимость созыва сес¬сии, и ее решения были продиктованы ситуацией в стране и в Харьковской области, которая складывалась на середину дня пятницы 26 ноября.
Чем характеризовалась ситуация? На половине Украины не действовал конституционный строй, происходил массо¬вый захват органов государственной власти, переподчинение всех структур управления областным и городским советам, то есть шли абсолютно неконституционные процессы, и это был факт. Государственные органы власти были блокированы и фактически не функционировали.
На постоянно действующем митинге в Киеве неоднократно в выступлениях звучали призывы блокировать работу органов государственной власти повсеместно, в разной форме: более прилично — «вынуждать» руководителей администраций ухо¬дить в отставку, более площадно — «выносить их из кабинетов» в определенные места. Это факт.
Это то, что было в Украине. И мне было достаточно ясно, что будет дальше. Это нашло свое подтверждение в Харькове, что, собственно, и явилось последней точкой для адекватных дейст¬вий. Выступая на митинге в пятницу, новопровозглашенный председатель областного комитета национального спасения, народный депутат Анатолий Матвиенко призвал участников митинга идти на областную администрацию, блокировать ее и сделать все то, о чем я уже говорил. Это не было реализо¬вано лишь по той причине, что в это время на площади уже собирались люди для проведения альтернативного митинга. Очевидно, что физически осуществить это было невозможно.
Однако это была уже не гипотетическая, а реальная угроза дестабилизации власти в Харьковской области.
Поэтому считал и считаю, говорю об этом еще раз и буду говорить много раз — своей главной задачей в этой ситуации считаю не отстаивать интересы того или иного кандидата в президенты, не решать, кто легитимный, а кто нет, это все должны делать те органы, которым положено, а как руково¬дитель, отвечающий за нормальную жизнь в области, главной своей задачей считаю сохранить область в конституционном правовом поле и сохранить в области обстановку, которая поз¬воляла бы людям нормально жить и работать и, таким обра¬зом, дождаться законного решения об избрании президента. И кто бы им ни был избран законно, и я, и мои товарищи, соратники по работе в областной государственной админис¬трации и в областном совете, это решение примем и будем им руководствоваться. Но на вечер пятницы существовала реальная угроза потерять возможность осуществлять эти функ¬ции. Все это рассматривалось на сессии областного совета, и с целью предупреждения возможного негативного развития ситуации были приняты определенные решения.
Хочу обратить ваше внимание еще на один момент. Проект решения был подготовлен, и он был значительно меньше, нежели тот, который в итоге был принят. Очень мно¬гие предложения были внесены депутатами на самой сессии, ими проголосованы и, естественно, вошли в решение совета. В той ситуации я не считал необходимым подвергать тщатель¬ному юридическому анализу эти предложения. Надо понимать характер чрезвычайной сессии, хотя для меня было очевидно, что ряд этих решений выходит за правовое поле, и далее я оставлял за собой право уже в реализации этих решений, руко¬водствуясь ситуацией, которая будет складываться.
Решение совета принято. Решением совета я избран предсе¬дателем областного совета, и мое избрание никто не ставит под сомнение — оно абсолютно легитимно. Создан исполнитель¬ный комитет областного совета, и сформирован его состав, которые должны были бы приступить к работе, если работа государственных органов власти будет прекращена: область оставаться без управления не может. Это превентивная мера в определенных обстоятельствах.
Что на сегодня, а вернее, уже на вечер после сессии? Пер¬вым отрадным фактом стало то, что начинаются переговоры между конкурирующими сторонами под контролем мировой общественности. Это уже был большой шаг вперед. Мы узнали о том, что в субботу начинает работать сессия Верховного Совета — законный, легитимный, высший законодательный орган страны. Это был очень отрадный факт. Наконец, мы все ждали и ждем сегодня с нетерпением решения Верховного Суда, который должен принять решение в правовом поле, это тоже очень важный факт.
Наконец, в субботу у меня состоялась встреча, и я благо¬дарен обеим сторонам за то, что они без каких-то предвари¬тельных условий приняли мое приглашение, я имею в виду штаб Януковича и штаб Ющенко. Вы были свидетелями этой встречи и знаете ее результат. Именно эта встреча фактически дезавуировала ряд пунктов принятого накануне решения сес¬сии. Кстати, на утро на тот момент встречи ни один из пунк¬тов, который казался мне, скажем так, небесспорным или сом¬нительным с точки зрения правовой, реализован не был.
Мы достигли договоренности с совладельцем 7-го канала о нетрансляции прямых призывов насильственного свержения строя. Все остальное — это совершенно нормальные, разные точки зрения. Они волнуют меня как человека, но не мешают работе и находятся в правовом поле. Это очень важно.
У меня состоялся разговор с президентом Украины, я сразу же проинформировал его о ситуации. Он сказал мне, что на той части территории Украины, где действует конституционный строй, областные государственные администрации продолжают выполнять свои функции в полном объеме, и пожелал мне в этом успеха. Таким образом, созданный исполнительный коми¬тет к работе не приступал, а областная администрация работы не прекращала. Президент согласился с необходимостью в это сложное время, до вступления в должность нового президента, на совмещение мною обязанностей председателя областного совета и председателя областной государственной администра¬ции. Я сразу в вашем присутствии говорю вам и всем жителям Харьковской области: как только легитимно избранный пре¬зидент вступит в должность, я мгновенно разъединю эти две должности, в каком направлении — жизнь покажет.
Я имел разговор с руководителем Государственного казна¬чейства Петрашко, и он подтвердил мне, что казначейство и Министерство финансов контролируют бюджетную ситуацию, ни в чем не будут ущемлять интересы Харьковской области, а возможно, даже будут искать пути дополнительной финансо¬вой поддержки. В свою очередь, он попросил меня не реализо-вывать этот пункт, мы это с ним согласовали, поскольку в суб¬боту и в воскресенье казначейство не работает, естественно, этот пункт остался декларацией, и сегодня казначейство рабо¬тает в обычном режиме. И так далее по каждому пункту.
Осталось теперь формализовать факт невступления в дейст¬вие определенных пунктов, я думаю, что это будет сделано в ближайшее время, и можно, в общем-то, к этой теме более не возвращаться.
Таким образом, я хочу со всей ответственностью заявить вам, что на сегодня на территории Харьковской области и Конститу¬ция, и законы Украины действуют в полном объеме. Все органы государственной власти и органы местного самоуправления функционируют в полном соответствии со своими законными правами и компетенцией. Высшим представительским органом власти на территории Харьковской области является Харьков¬ский областной совет, который я возглавляю. Высшим органом государственной власти является областная государственная администрация, председателем которой я являюсь.
В Северодонецке состоялся съезд. Вы, я думаю, смотрели трансляцию, слушали информационные сообщения. Съезд мало чем отличается от митингов, там, конечно, страсти кипели, как вы понимаете. Понятно, что там одна полярность взглядов, понятно, что там тоже есть крайне радикальные позиции, они излагались, и именно этим оперируют сегодня противники этих позиций. Но, на мой взгляд, съезд, который насчитывал около 3,5 тысячи делегатов, представляющих, по-моему, в конечном итоге 18 областей Украины, города Киев и Севастополь, принял решение, которое, я думаю, есть у вас на руках, если нет, то пресс-служба вам поможет его получить.
Главное, кроме политических заявлений, деклараций раз¬ного рода, на мой взгляд, самое главное, что съезд зафикси¬ровал, что мы все за единую целостную Украину. Это запи¬сано в решении. Однако съезд зафиксировал и радикальную позицию, которая заключается в том, что если действия будут носить незаконный характер и в стране будет нелегитимный президент, я подчеркиваю, только при этих условиях, сторона оставляет за собой право на адекватные действия. Все осталь¬ное, что звучало в выступлениях, выступлениями и является. А решением съезда не является.
Я вижу в этом достаточно серьезную угрозу, но этот ответ этой стороны является ответом, а не наступлением. Это нужно понимать, кто бы каких взглядов не придерживался. И это уже есть та самая грань, о которой я, если вы будете объективны и честны, неоднократно предупреждал, что если будет ситуация развиваться в этом направлении, то восстанет восток, особенно Донбасс, и пойдет стенка на стенку, и все выйдет за правовое поле. Не только я об этом предупреждал, многие политики — председатель Верховного Совета постоянно об этом говорил. Но ситуация развивается вот так, к сожалению.
Мы же не можем с вами не видеть, что одни и те же действия, производимые на разных частях Украины, у оппозиции встре¬чают либо аплодисменты, либо «ганьба», кандалы, тюрьма и так далее. Дорогие мои, это уже или цинизм, или фарисейство, или помутнение. Так же не может быть, чтобы одни и те же действия здесь — «ура», а здесь — «ганьба».
Каждый час звучало на митинге: «Мы победили в такой-то области, вся власть перешла к областному совету, создан исполнительный комитет, ему присягнула милиция, ему под¬чинено то, это, другое, третье — ура!» А потом: «Кушнарёв — диктатор, в Харькове переворот, создает свою армию, забрал банк». Все это присутствует сегодня.
Поэтому ситуация, к сожалению... Насколько я бережно отношусь к закону, закон я люблю, уважаю и выполняю в стране, в которой царят Конституция и закон; в стране, где царит вакханалия, порой приходится брать на себя ответствен¬ность сообразно обстоятельствам. Полномочия такие — дейст¬вовать — совет в своем решении мне дал, а вот действовать ли или нет, это уже вопрос ко мне, как исполнителю. Я пока ни к каким действиям не приступал. Я вам об этом уже рассказал.
В части создания Межрегионального союза органов мес¬тного самоуправления Украины, я думаю, что здесь нет ника¬ких вопросов, у нас всевозможных организаций множество, и это еще одна организация. Она в рамках Конституции и закона. Координационный совет и исполнительный комитет этого органа, которые съездом провозглашены, тоже все абсолютно законные решения. Вы сразу спросите, когда он начнет работать в Харькове. Если он будет создан физически, а не декларацией, а тут записано, что местом его дислокации определить Харьков, он будет работать. Но это не орган, который руководит кем-то, это орган, который обслуживает свой координационный совет. Более ничего по этому поводу сказать не могу. Я не председа¬тель этого координационного совета, а только его член. Совет еще не заседал и не определял своего председателя.
Во всем остальном — надежда на то, что в Харькове воца¬рятся мир и порядок.
Беседа Е. Кушнарёва в прямом эфире программы «Время диалога»
(телеканал «Симон»)
Харьков 29 ноября 2004 года
Зураб Аласания, ведущий: Добрый вечер, уважаемые теле¬зрители. В эфире... вовсе никакая не программа, а вот такое... «Время диалога». Так ее назвали, потому что человек, который у нас в гостях, сейчас привлекает внимание не только Харькова, не только Украины, но и всего мира. Евгений Кушнарёв.
Евгений Кушнарёв, председатель Харьковского областного совета: Добрый вечер.
З. Аласания: Если вы заметили, я никаких регалий ваших не назвал. Обычно говорят: «два украинца — три гетьмана». Но чтобы три гетьмана сразу сошлось в одном человеке — я такого еще не слышал... Может, вы сами разъясните?
Е. Кушнарёв: Слава Богу, только два: председатель областного совета и глава областной государственной администрации.
З. Аласания: То, что произошло за последние дни, я не буду говорить обо всей предвыборной кампании, а именно — в послед¬ние дни... я рад вас тут видеть и рад поговорить именно об этом. Я ничего не понимаю. Что это было, Евгений Петрович ?
Е. Кушнарёв: Что возьмем за точку отсчета?
З. Аласания: За точку отсчета возьмем события здесь, в Харь¬кове, я имею в виду исполнительный комитет, созданный вами.
Е. Кушнарёв: Это было в пятницу вечером, поэтому надо вернуться как минимум на сутки назад.
З. Аласания: На сутки, не больше?
Е. Кушнарёв: Думаю, нет. Потому что с понедельника по четверг события в Харьковской области развивались хотя и динамично, но в целом — стабильно и прогнозировано. Самое главное, что эти события были чисто харьковскими, без вне¬шнего воздействия. А в четверг на пресс-конференции, кото¬рую я проводил в облгосадминистрации, я сказал журналистам совершенно искренне, что не вижу на сегодня ни малейших опасений, что ситуация может выйти из-под контроля и воз¬никнут какие-то явления или тенденции, которые могут угро¬жать нормальному управлению областью, миру и спокойст¬вию. В пятницу все начало очень быстро меняться!
З. Аласания: А что было между ?
Е. Кушнарёв: Я уже говорил об этом. Утром в пятницу чело¬век из харьковского штаба Ющенко передал мне документ... некий рабочий протокол, или план действий новосозданного областного Комитета национального спасения. Возглавить его должен был — и возглавил — вояжер из Киева, бывший вин¬ницкий губернатор и бывший руководитель Народно-демок¬ратической партии и, как мне это не горько...
З. Аласания: Ваш бывший товарищ...
Е. Кушнарёв: ... бывший мой товарищ, Анатолий Матви¬енко. Но дело не в этом. В конце концов, организацией больше, организацией меньше, подумаешь! Цель — фактически деста¬билизация ситуации в Харьковской области (все это там было написано), создание и поддержание этого напряжения до момента провозглашения Ющенко президентом Украины! Это первый фактор, потому что я как профессионал понимал, что быстрого провозглашения Ющенко президентом — только не на улице, а законного провозглашения — ни при каких вариан¬тах быть не может! Мне было ясно, что если эти планы начнут реализоваться, то будут реализоваться достаточно долго...
З. Аласания: Если можно, еще о первом факторе. Вы, опытный политик, даже не подумали, что это может быть фальшивкой?
Е. Кушнарёв: Конечно подумал. Я ведь пока только рас¬сказываю, что происходило... Средства достижения цели: блокада государственных зданий и самое страшное — блокада жизнеобеспечивающих артерий! Это уже не шутки. Конечно, я сразу же сделал поправку на то, что этот документ, может быть, мне специально подброшен... Поэтому я его принял к сведению и, естественно, провел соответствующие консуль¬тации, в том числе и в Киеве, и тут же узнал, что аналогичные документы уже обнародованы открыто этими комитетами (там, где они позволяют себе это делать открыто) во многих областях Украины! Это был первый сигнал, что это не фаль¬шивка. Вторым и главным сигналом было для меня выступле¬ние самого Матвиенко. Он тогда срочно прилетел в Харьков с группой поддержки, Вы, кстати, помните, что был такой... неудачный ход привлечения любопытных: в Харьков приедет Кличко! И посмотреть на живого, не лежащего на полу, а сто¬ящего... тоже интересно... Естественно, его не было, а народ был по этому поводу.
Матвиенко, выступая на этом митинге, озвучил слово в слово вот то главное, что меня больше всего насторожило: он призвал к полной блокаде областной администрации до отставки Кушнарёва — это уже не шутки! И, естественно, я принял превентивные меры! Прежде всего люди, которые не разделяют позицию Матвиенко, а верят мне, пришли на пло¬щадь. И таких людей было, по разным оценкам, от 80 до 100 тысяч. И я выступал на этом митинге. Может быть, я отдал часть своей энергетики этим людям, но и я получил колоссаль¬ный заряд энергии от них, и я им очень благодарен. Поэтому, естественно, ни о каком захвате здания областной государст¬венной администрации и водружении оранжевого флага на нем в тот момент уже не могло быть и речи! Но вместе с тем гипотетически эта угроза была и продолжала существовать. Именно поэтому я счел нужным созвать чрезвычайную сессию областного совета, рассказать обо всем депутатам и изложить свой план действий, который я в тот момент уже имел. И этот план был реализован.
З. Аласания: Давайте разберем «по косточкам» тот день. Вы были на митинге?
Е. Кушнарёв: Да.
З. Аласания: Вы уже знали, что соберете чрезвычайную сес¬сию?.. Кстати, кто ее созвал?
Е. Кушнарёв: Ее созвал председатель областного совета, на тот момент — Алексей Колесник.
З. Аласания: Колесник. А вы уже имели к тому времени проект решения, которое было принято позже?
Е. Кушнарёв: Проект решения был подготовлен после митинга. З. Аласания: Вами или вашей командой ?
Е. Кушнарёв: Он был подготовлен специалистами област¬ного совета под руководством Алексея Николаевича Колес¬ника.
З. Аласания: Евгений Петрович, среди них был хотя бы один юрист ? Е. Кушнарёв: Да, конечно.
З. Аласания: И мы получили такой документ, который мы получили ?!
Е. Кушнарёв: Вот тут как раз ответ на очень многие воп¬росы, которые из-за отсутствия информации уже перерастают в слухи, сплетни, домыслы и так далее. В принципе, на рас¬смотрение сессии был вынесен документ, который только в одном пункте, скажем так, не вмещался в правовое поле.
З. Аласания: В одном ?
Е. Кушнарёв: Да. Это вопрос о создании исполнительного комитета совета. Поясню, почему это делалось — в тот момент, я подчеркиваю! Была реальная угроза того, что органы госу¬дарственной власти в Украине, как уже в то время на одной половине, так и на второй половине, перестанут существовать! Если вы помните, уже зачитывался декрет самозванного пре¬зидента на площади в Киеве!.. И я ждал очередного декрета — я знаю, что он готовился, о снятии с должностей ряда губернато¬ров, в числе которых, естественно, я был — если не первым, то вторым... И народу предлагалось взять власть в свои руки...
З. Аласания: Если вы тогда были вторым, сейчас будете первым...
Е. Кушнарёв: А дирижеры, как я уже сказал, в тот день в Харьков прибыли... Итак, есть план. Есть кукловоды. Надо было действовать...Так вот, если бы администрация была бло¬кирована или самозванцем распущена, кто-то должен был управлять Харьковской областью! Для этого мы создали испол¬нительный комитет. Кстати, первыми это сделали Львовский, Ивано-Франковский, Тернопольский, Ривненский, Волын¬ский, Хмельницкий, Винницкий облсоветы. И это с ликова¬нием воспринималось в Киеве, на площади!
З. Аласания: Нигде не были созданы исполнительные комитеты.
Е. Кушнарёв: Были созданы! Там везде советы взяли власть в свои руки! Советы. А совет не может управлять государствен¬ной администрацией... Там были отправлены в отставку, просто выдворены из кабинетов мои коллеги, все главы администраций, за исключением некоторых, которые присягнули на верность... восставшим. И создавались повсеместно исполнительные коми¬теты.
З. Аласания: Но никто там не принимал решений — не отправ¬лять в центральный бюджет деньги, закрывать местное телеви¬дение, какое бы оно ни было, «Интер», «1+1»...
Е. Кушнарёв: Мы подошли еще к одной важной части того, что происходило тогда, в пятницу.
З. Аласания: Прошу прощения! То есть это решение тогда было вашим. Созыв сессии, чрезвычайной?..
Е. Кушнарёв: Решение о созыве сессии было коллегиаль¬ным. И в полном соответствии с законом инициировано пред¬седателем областного совета.
З. Аласания: Никакого Киева?..
Е. Кушнарёв: Нет. Это я говорю с абсолютной откровеннос¬тью — я ни с кем это не согласовывал... А с кем? С кем?!
З. Аласания: С Леонидом Даниловичем Кучмой, например. Действующим президентом Украины...
Е. Кушнарёв: С Леонидом Даниловичем я разговаривал на прошлой неделе. За всю прошлую неделю впервые в субботу, когда информировал его о том, что произошло в Харькове. Ну, это мы перескакиваем через события. Давайте все же проясним тот момент...
З. Аласания: Хронологически.
Е. Кушнарёв: ... «Когда вот Кушнарёв с таким опытом, при наличии стольких юристов, принял такое решение...» Во-первых, Кушнарёв не принимал никакого решения. Принимал решение областной совет. В составе, на тот момент, 56-ти, если мне память не изменяет, депутатов. При фактически по всем вопросам... абсолютным практически большинством! Так вот пункты, о которых вы говорите: и о том, чтобы прекратить отчисления в бюджет, и о том, чтобы отключить телевидение, и о том, чтобы подчинить милицию, радиотелевизионный центр, областную телерадиокомпа¬нию, и о том, чтобы немедленно начать переговоры с моими коллегами о формах защиты, вплоть до неких образований новых — были внесены депутатами на самой сессии и про¬голосованы! Я вам сразу отвечу на вопрос, который, навер¬ное, у вас и у других возникал. Неужели я не понимал, что это выходит за рамки закона? Конечно, понимал! А скажите мне, когда человек разгорячен и уже теряет над собой конт¬роль? Разве не полезно вылить ему на голову ведро холодной воды? В принципе, мы не купаемся в холодной воде — те, кто не моржи. Но в определенных случаях это очень полезно... и в определенных состояниях!
З. Аласания: Это блестящий образ, я не спорю, но вопроса такого у меня не было. А есть другой вопрос. Во всех этих пунк¬тах четко прослеживается линия — жесткая, продуманная, по крайней мере, из одного мозгового центра. Ваши 56 депутатов, прошу прощения, областного совета не производят впечатле¬ние настолько глубоко интеллектуальных, продуманных, умных юридически людей, которые могли бы четко взять власть в свои руки. Именно это вы сделали! То есть там не прослеживаются предложения депутатов. Либо вами были заранее эти предло¬жения инспирированы, розданы или как-то, не знаю, как это назвать...
Е. Кушнарёв: Нет. Вы преувеличиваете, я прошу прощения. У нас при том дефиците времени не было совершенно возмож¬ности таким образом готовить сессию! И сессия, кстати, была открытая, и там присутствовали, в том числе, и журналисты, и приглашенные. Я думаю, все могли видеть, что там все было очень и очень искренне! Да, безусловно, чрезмерно эмоцио¬нально, безусловно... Люди, кстати, все пришли с митинга. С площади. Через полчаса началась сессия. Кстати, за полчаса был подготовлен проект решения. И его первый вариант у меня где-то еще на столе до сих пор лежит.
З. Аласания: Потрясающе. За полчаса вы это все подготовили...
Е. Кушнарёв: Да. Ситуация того требовала. И когда это решение было принято, я немедленно поехал на телевидение и довел его до сведения харьковчан. И оно свою роль сыграло. Когда в любой момент можно было ожидать продуманных, кстати, хорошо подготовленных мер по дестабилизации ситу¬ации в области, по захвату здания, нужно было действовать и быстро, и решительно!
З. Аласания: Хорошо. Вы это сделали... Но что за, простите меня, сроки — три дня?ГКЧП, что-ли?Какой-то срок странный такой: три дня и все! Что изменилось-то за это время ? Уже нет такой угрозы ?
Е. Кушнарёв: Ситуация меняется очень динамично. Опреде¬ленные изменения наступили уже практически через два часа после окончания сессии. По телевидению в пятницу вечером мы все с огромным облегчением узнали из сообщения, что в Украине начинается переговорный процесс между двумя кан¬дидатами в президенты с участием президента Кучмы и иност¬ранных глав государств.
З. Аласания: Вы точно позже узнали?...
Е. Кушнарёв: Это было часов в десять, может быть, не помню, в пол-одиннадцатого.
З. Аласания: После того, как вы уже?..
Е. Кушнарёв: В пятницу вечером. Я вернулся с телевидения на работу (я в тот день уехал с работы в час ночи, как, впро¬чем, и во все остальные дни), и мы сидели и слушали. И это уже было огромное облегчение! И уже было ясно и известно, что на следующий день созывается сессия Верховного Совета, хотя было еще не до конца ясно, будут ли ее проводить. Но, во всяком случае, депутаты уже уезжали в Киев — это следующий фактор очень серьезный, который мог повлиять и повлиял на ситуацию. И, наконец, на понедельник было назначено засе¬дание Верховного Суда, которое мы, кстати, все сегодня с огромной надеждой и ожиданием смотрели...
Вот те факторы, которые серьезно повлияли на механизмы реализации решения. И добавлю еще один: я объявил в пят¬ницу вечером, что приглашаю обе стороны, противостоящие друг другу, к диалогу. И предложил встретиться вместе. Они откликнулись, и в субботу такая встреча состоялась. Я был удовлетворен ее результатами, и там тоже был снят ряд воп¬росов, которые были причинами внесения тех или иных пунк¬тов в это решение. То есть я хочу подчеркнуть главное, что принятие решения, на мой взгляд, было абсолютно своевре¬менным и оправданным и, безусловно, сыграло свою поло¬жительную роль для сохранения стабильности в Харьковском регионе.
З. Аласания: Холодный душ...
Е. Кушнарёв: Да, можно и так... Реализация этих решений была в моих руках. И я не запустил ни один из механизмов для реализации ни одного пункта, которые находились за преде¬лами правового поля. Ни один!
З. Аласания: Позвольте возразить.
Е. Кушнарёв: Я так понимаю, что вы, наверное, будете гово¬рить о ситуации вокруг Облтелерадио.
З. Аласания: В том числе.
Е. Кушнарёв: Там все очень легко объясняется, и я это делал.
З. Аласания: Вот два приказа лежат, подписанные вами.
Е. Кушнарёв: Совершенно верно. Например, предложение не перечислять деньги в государственный бюджет. Кстати, это предложение не только не затрагивает интересы харьковчан и Харьковской области, а наоборот, защищает их интересы, в том числе и областного совета. Ибо мы, не перечисляя туда деньги, не собирались финансировать и кормить тех, кто уже неделю не работал! И я считаю, что в этом есть своя сермяжная правда. Такая, знаете, от народа.
З. Аласания: Это несерьезно, Евгений Петрович... Е. Кушнарёв: А что сегодня серьезно? Что серьезно?! З. Аласания: Узурпация власти! Е. Кушнарёв: В чем она заключается?
З. Аласания: Да, вы не применили те действия, которых можно было ожидать: штурмовые бригады....
Е. Кушнарёв: Я, кстати, сразу хочу сказать, что если ситуа¬ция потребует — я все повторю с точностью!
З. Аласания: В самом деле? Е. Кушнарёв: В самом деле!
З. Аласания: ...Не было штурмовых бригад на улице, хотя вы предусмотрели ихсоздание, да, пункт оДНД... Не было каких-то резких действий. Не было ничего. Но сам факт: взвешенный поли¬тик, с огромным политическим багажом и опытом... Я до сих пор не могу понять, даже после всех этих объяснений — что вас под¬вигло на такой резкий скачок ?Вы не могли так испугаться Мат¬виенко, чтобы захватить власть в регионе!
Е. Кушнарёв: Во-первых, я ее не захватывал. Потому что я был главой администрации и высшим должностным лицом.
З. Аласания: Да, совершенно верно.
Е. Кушнарёв: И власти у меня хватало. И вот именно из-за того, что этот орган будет выведен (из строя) подвигло меня к этим решениям. Не я лично испугался Матвиенко. Мне, знаете, не хотелось... Не буду грубые слова употреблять. Но этот вой!
З. Аласания: Вы были сдержаны всегда, кроме последних трех-четырех дней.
Е. Кушнарёв: Так нужно сегодня. И я ни в чем не то что не раскаиваюсь — я ни о чем не жалею! На карту была постав¬лена безопасность... жителей Харьковской области. И в пер¬вую очередь, тех семидесяти процентов, а это миллион двести шестьдесят тысяч человек, многие из которых находились уже в состоянии реального страха! У меня было два варианта: или самому подать в отставку, или, как производное, сидеть в обл-госадминистрации и ждать, пока ее оккупируют. Как некото¬рые мои коллеги по три-четыре дня сидели и в Киеве, в Каб-мине, и Чернигове — но это был бы уже не я. Или действовать. И я выбрал — действовать И ни о чем не жалею!
З. Аласания: Тем более действие было пролонгировано за пре¬делы Харьковского региона. Теперь мы перейдем...
Е. Кушнарёв: Никакого чрезвычайного положения в Харь¬ковской области не объявлялось. И если закончить эту тему в отношении Облтелерадиокомитета... Я как раз в тот вечер был там, я разговаривал с Вячеславом Новиковым. Кстати, до этого он сам обращался ко мне с просьбой об отставке. И я его уговорил не уходить. В этот раз я ему сказал: «Слава, я не удовлетворен твоей работой». Мы очень давно знакомы, с 90-х годов, я его туда рекомендовал... И, как вы понимаете, когда человека рекомендуешь и он как бы дает согласие быть с тобой в одной команде, я на него надеялся. Я его просил в эти дни наладить нормальную работу телевидения: создать студию, куда приглашать людей, которые могут хоть как-то разъяснять ситуацию. То есть, хоть как-то сбалансировать тот огромный односторонний объем информации, который просто хлынул на харьковчан, не подготовленных к этому, через 5-й канал, транслируемый 7-м каналом. Просто не все были готовы к штурму информационному! Я хотел создать информационную альтернативу. И я мог бы приходить, хотя для меня этой про¬блемы не было... За неделю он так и не смог этого сделать!
З. Аласания: Я прошу прощения, за неделю разве можно что-то сделать на областном телевидении ?
Е. Кушнарёв: Подождите, что значит что-то сделать? Вот вы, профессионал, «АгитПроп» свой за сколько сделали, под¬готовили?
З. Аласания: Ну, 7-й — это все-таки частный канал.
Е. Кушнарёв: Нет, ну...
З. Аласания: Пардон, я не хочу «пиарить» конкурентов, но...
Е. Кушнарёв: Вот и все, вы сами ответили на вопрос.
З. Аласания: А где же вы годом раньше были? Год! Когда это было, когда вы назначили Новикова?
Е. Кушнарёв: Я не готовился к революции. Я готовился про¬должать нормальную жизнь после выборов.
З. Аласания: Может быть, но «областники» все это время чуть не впроголодь жили...
Е. Кушнарёв: А те, кто готовился, — те подготовили 5-й канал, подготовили договор с 7-м каналом. Составили план действий, что до первого тура 7-й канал не светится, чтобы его в тех условиях, когда еще власть была сильная и прочная, не поставили на место. А после первого тура, при определенных условиях — начинается штурм!.. Еще придет время, мы еще расскажем о роли каждого...
З. Аласания: Так это только комплимент! Если это подго¬товленный план — то это комплимент...
Е. Кушнарёв: Я как раз с точки зрения профессионального подхода и реализации планов той стороны должен...
З. Аласания: Отдаете должное?
Е. Кушнарёв: ...снять, как говорится... ну, у меня нет кепки Лужкова, и шляпу я не ношу...
З. Аласания: Да, Лужков был довольно забавен... Раз уж вы начали эту тему, то я ее продолжу. 7-й канал что ж вам дался-то так ?! Вот еще на программе «Два плюс» вы с гордостью об этом говорили, и раньше здесь, у меня на «Объектив-Обзоре», черт те когда еще... Вы тогда сказали: «Никто, включая вас, не может меня обвинить в плохих отношениях с прессой или недемократических!» Я был вынужден признать: «Верно». Что случилось с Евгением Кушнарёвым вдруг?!
Е. Кушнарёв: Да ничего не случилось. Меня абсолютно не раздражает 7-й канал. Я абсолютно за плюрализм! Я уже сказал, что этот пункт был внесен... Не буду называть фамилию депу¬тата. Но проголосован был всеми с огромным удовольствием! Еще раз скажу — у меня нет претензий к 7-му каналу, я спо¬койно отношусь к его точке зрения... и сам не раз участвовал в таких передачах. Я категорически против трансляции прямых призывов к насильственному свержению существующего строя! И меня в том числе в таком случае. И вот именно такая форму¬лировка была записана в решении совета: «За многочисленную трансляцию прямых призывов — закрыть канал». Кстати, уже для объективности, вначале речь шла в предложении депута¬тов о 5-м канале и «Эре». А потом кто-то сказал: «Подождите, а 5-й канал, что же его закрывать — он же транслируется по 7-му каналу!..» И закрыли 7-й канал. Так вот, когда на следующий день совладелец этого канала, Арсен Аваков, в присутствии прессы сказал, что он дает честное слово, что канал не будет транслировать прямых призывов к насильственному сверже¬нию власти, я сказал: «Все, вопрос исчерпан».
З. Аласания: Как же вы его исчерпали, если 5-й канал продол¬жает транслироваться?Если вы имели в виду именно это...
Е. Кушнарёв: 5-й канал — это не 7-й канал. Я думаю, что Арсен Борисович... Он говорит: «Я не отвечаю за то, что кто-то в прямом эфире из находящихся вне предела моего влия¬ния людей, например в Киеве, что-то скажет. Но я всегда буду говорить, что это их позиция, а не позиция 7-го канала». Я не смотрю 7-й канал, у меня просто нет времени сейчас...
З. Аласания: Пятьминут назад буквально вы произнесли фразу, я не знаю, заметили вы или нет: «Они не стали делать этого раньше, чтобы кто-то там не «поставил их на место». Как естественно вы это сказали... Если бы они это сделали раньше, вы бы привели, призвали бы их порядку ?Как бы вы вообще это сделали ?
Е. Кушнарёв: Понимаете, если говорить о конкретном данном случае, то надо, наверное, возвращаться достаточно далеко — в историю становления серьезного бизнесмена и бан¬кира Арсена Авакова. Я думаю, что вы прекрасно знаете и не будете спорить со мной, что таковым он стал не только в силу своего незаурядного ума, что я, безусловно, не отрицаю, но и в силу очень близких отношений с властью. Я не буду называть фамилий... Реализовав все, что нужно было, он потом грубо тех людей, с которыми он имел доверительные нормальные отно¬шения и определенные обязательства, — он их просто кинул...
З. Аласания: Какой-то у нас сленг нехороший зазвучал... Евге¬ний Петрович, давайте ... я боюсь, Северодонецк оказался зараз¬ным... Я никогда от вас не слышал таких слов, Евгений Петрович.
Е. Кушнарёв: Вы знаете, я сейчас ловлю себя на мысли, что я уже нахватался от Виктора Ющенко этих всех слов...
З. Аласания: Виктора Ющенко ?!
Е. Кушнарёв: ...Он за последнее время столько их произнес, что невольно они уже и ко мне на язык попали. Вы знаете, что это не мой стиль.
З. Аласания: Да, это не ваш стиль. Так же как и последние три дня — это не ваш стиль. После того, что было здесь, вы... Я не хочу оскорбить вас, сами скажите, если я не прав. Но вы — «державник». Яне знаю, правильно ли я...
Е. Кушнарёв: Да, я государственный человек.
З. Аласания: Ну, скажем так, государственный человек. После того, что вы сделали здесь, вы поехали в Северодонецк. И как с государственностью, или с «державностью», сочетается все то, что звучало там и было там принято ?
Е. Кушнарёв: У нас уже нет половины государства управля¬емого! И вы хотите, чтобы и вторая половина была такой же?! Я готов буду, если хотите, когда все станет на свое место, встать на колени, вот перед камерой, извиниться перед всеми, кого я, может быть, разочаровал, как, я чувствую, вас, — что я не такой в этот момент был демократичный, не такой законопослуш¬ный! Извинюсь!
А пока сегодня и все эти дни у меня телефон в прием¬ной — красный! Телеграммы не успевают носить со всех облас¬тей Украины и из-за пределов! Из Австралии даже сегодня... благо, Интернет. У меня личный сайт весь забит благодарнос¬тью людей! Я понимаю, есть и противоположная точка зрения. Но я черпаю силы как раз вот в этих ко мне обращениях. Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые меня в это тяжелое время поддерживают. Так что если мы вместе, то мы непобедимы!
З. Аласания: Кстати говоря, позвольте мне отвесить комп¬лимент: сайт действительно отличный. Не знаю, кто у вас этим занимается, но занимаются здорово.
Е. Кушнарёв: Профессионалы.
З. Аласания: Но вот вы говорите: «половина Украины». Я понимаю, что сейчас...
Е. Кушнарёв: Включая Киев. З. Аласания: Включая Киев. Да.
Е. Кушнарёв: Власть сегодня полностью блокирована... Она недееспособна! Об этом сегодня открыто сказал Премьер — не в состоянии он исполнять свои обязанности Премьер-министра сегодня. Делается это с одной целью, чтобы завтра в Верховном Совете поставить вопрос о бездеятельности Кабинета Минист¬ров и его отставке. Это тоже план, который реализуется последо¬вательно. Все абсолютно понятно в общем-то мне как професси¬оналу, тем более, что я эти все технологии впервые в своей жизни (с огромным, кстати, интересом) изучал в 80-м году. В Польше, когда «Солидарность» вот точно такими технологиями (может быть, только не такие деньги большие тогда нужны были) впер¬вые сумела реализовать эти планы. А потом была Югославия, Сербия, Грузия, попытка реализовать тот же план в Белоруссии. Кстати, сегодня широко распространена (и в нашей прессе, я думаю, появятся эти материалы) статья из одной американской газеты (или журнала — я, если честно, боюсь ошибиться), где корреспондент совершенно откровенно рассказывает обо всех этих технологиях. Как американцы все это делают, и сколько они вкладывают в это денег, где у них получилось, где нет. И если на Украине это получится, это будет просто блестяще. Это будет просто вершина, так сказать, возможностей Соединенных Штатов, Госдепаи ЦРУ.
З. Аласания: А в Польше у них получилось, по-вашему ?
Е. Кушнарёв: В Польше... Я, кстати, благодарен за этот вопрос... Ну что получилось в Польше? Что можно отнести в плюс? «Солидарность», совершив революцию, в общем-то, к счастью, бескровную (хотя она держала Польшу в напряжении почти 10 лет, 80-е все годы), пришла к власти. К власти пришел на волне огромной поддержки поляков Лех Валенса... Через год Лех Валенса вынужден был отправить в отставку парла¬мент. Потому что парламент был совершенно недееспособный. Где, кстати, царила «Солидарность», которая в то время уже начала делить власть внутри себя! Следите за моей логикой?
З. Аласания: Вы... проецируете это на Украину.
Е. Кушнарёв: Да. Через четыре года, увидев и дав оценку... способности «Солидарности» управлять государством, поляки избрали Квасьневского. В те выборы Квасьневский опередил Валенсу всего на миллион голосов. Хотя для Польши миллион голосов — это очень много, ведь там почти в два раза меньше населения, чем у нас. Через четыре года Валенса решил бро¬сить перчатку Квасьневскому. Я напомню вам, что Валенса...
З. Аласания: Два процента...
Е. Кушнарёв: ...получил менее двух процентов голосов, что поляки его просто проигнорировали! Поэтому, когда он из нафталина вылез и приехал в Киев (конечно, хотелось вспом¬нить молодость, зарядиться от толпы и советы раздать здесь), то мне это было смешно просто! Кстати, уже в период прези¬дентства Квасьневского «Солидарность» сумела победить на парламентских выборах. Создать правительство, ибо у них парламентско-президентская республика, и поуправлять стра¬ной. Они довели страну до очередного экономического и соци¬ального кризиса, вскрылись страшные факты коррупции, и на следующих выборах в парламент поляки вообще «Солидар¬ность» в упор не видели! Мощно поддержали партию Квась¬невского и Конституцию, предложенную Квасьневским.
З. Аласания: Спорить не буду...
Е. Кушнарёв: Вот что в принципе нас ожидает. Голову готов положить! Жаль просто страданий, на четыре-пять лет, Укра¬ины и народа нашего... Вот, кстати, если сейчас будет реали-зовываться, скажем, сценарий победы Ющенко, да еще такой ценой, в 2006 году уже в парламенте вы увидите совершенно другое соотношение сил! Потому что уже завтра наши люди испытают проблемы с зарплатой и пенсией. К великому сожа¬лению, уже сегодня — выбор между плохим и очень плохим в экономике и в социальной сфере!
З. Аласания: Хорошо, вам виднее, вы были долгое время у руля управления... Я просто хочу спросить, а возможно ли сей¬час историю Польши представить без Леха Валенсы и без «Солидарности» ?
Е. Кушнарёв: Да, если мы готовы сначала качнуть маятник в одну сторону и прийти к бюрократическому капитализму, олигархическому, потом резко на волне революции качнуть его в другую сторону и прийти к анархо-демократическому устройству, то потом маятник, конечно, вернется в равновесие и займет это место.
З. Аласания: А разве возможно иначе?
Е. Кушнарёв: Если наше общество готово к этому (возможно, я сейчас скажу как), то тогда надо через все это пройти. Но вы видите, как общество начало корежить? Как разные его части уже сегодня входят в фактически антагонистическое противо¬стояние друг к другу?
З. Аласания: И у вас есть объяснения этому, если вы так уве¬рены ?
Е. Кушнарёв: Объяснения есть, потому что очень сильны различия в ментальности, истории, культуре западной и вос¬точных частей...
З. Аласания: Нет, нет, нет... Евгений Петрович, невозможно так думать об Украине!Это же...
Е. Кушнарёв: Что вы называете Украиной? З. Аласания: Все, что входит в ее пределы!
Е. Кушнарёв: Начиная от Хмельницкой области и Ривнен-ской, Украины не было со времен Богдана Хмельницкого! Это была Польша, это была Австро-Венгрия, а если говорить о Черновицкой области, то это была Румыния!
Дорогие, ну давайте говорить правду! Да, украинцы — это, безусловно, украинцы — в Канаде, в Австралии. Но это не было даже частью Российской империи! Может быть, к счас¬тью для них, может быть, к несчастью. Мы соединились совсем недавно! Равно как мы на востоке Украины, где очень много украинцев русского происхождения — один из них перед вами, родившийся в Украине. Мы очень трудно сопрягаемы!
Я, кстати, хочу сказать — ведь на протяжении этих 13 лет мы, восток Украины, в общем-то хоть это иногда и непросто, но приняли — и сине-желтый флаг, который когда-то вызы¬вал у нас... соответствующие эмоции... Тризуб и так далее. Мы в общем-то забыли, ну, старались забыть и простить мно¬гие вещи, которые... забывать непросто... Но другого пути не было, если мы хотим идти вперед одним государством. Вот я сегодня отвечаю корреспонденту Би-Би-Си, что происходит на востоке Украины. Я говорю, почему вас не удивляет, что на протяжении стольких лет ни разу нигде на востоке Украины не то что действия, даже слов не было о какой-то автономии и тем более об отделении! Ведь это появилось вот несколько дней назад, как естественное стремление защитить себя от того... ужаса, который мы видим. Ведь если Ющенко станет сегодня президентом в такой расколотой стране, и если его радикальные сторонники с той стороны Украины начнут тре¬бовать от него установления такого порядка и образа жизни, и не дай Бог, еще и веры, которая там, в этой части, — это ужасно!
З. Аласания: Вы знаете, я вчера тоже беседовал, только не с корреспондентом, а со службой Би-Би-Си в Лондоне. И не рас¬сказывал, а цитировал песню, которую Евгений Кушнарёв проци¬тировал на съезде в Северодонецке: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...» Они долго не могли понять, о чем я говорю. Они не могли понять этого: «вставай, страна —на смерт¬ный бой!» С кем ?!
Е. Кушнарёв: А для чего создаются комитеты националь¬ного спасения?! Скажите мне, кого и от кого в Харькове нужно спасать? Вот сидит сегодня комитет национального спасения в горисполкоме. Владимир Андреевич Шумил кин, депутаты Косинов, Гиршфельд, несколько прибывших в поддержку народных депутатов, Премьер, почти доведший страну до хлебных бунтов, — Кинах... и вот они приехали в Харьков — спасать. Я задаю вопрос: кого и от кого?!
З. Аласания: Как вы безжалостны... Я напомню, что среди них сегодня был и Михаил Добкин, например, — доверенное лицо Януковича.
Е. Кушнарёв: Михаил Добкин был не среди них.
З. Аласания: Ну как же...
Е. Кушнарёв: Михаил Добкин... Подождите. Сегодня было два собрания депутатов, давайте тогда и эту тему осветим. Пер¬вое собрание началось в два часа дня в театре оперы и балета.
З. Аласания: Ага, так Добкин поспел, вы хотите сказать?
Е. Кушнарёв: Почему — поспел? Я просил их быть там. Поскольку они народные депутаты... но и они не защищены от оскорблений, они их там наслушались... А посылать туда просто депутатов — в разгоряченную массу людей — других, я не рискнул! Я, действительно, попросил народных депутатов, после того, как они были с нами, на собрании... Все выступали, и Добкин выступал — однозначно и заклеймил позором своих товарищей-депутатов, которые, как и он, были доверенными лицами Януковича, — и Гиршфельд, и Косинов... а сегодня у них лица оранжевеют просто на глазах.
З. Аласания: Там еще Бандурка был. Тоже?..
Е. Кушнарёв: Бандурка Александр Александрович? Ну, я думаю, что в общем-то в истории ничто не ново... Наверное, можно вспомнить 91-й год... и понять истоки и причины этого явления.
З. Аласания: Судя по тому, что вы дезавуировали фактически все то, что было принято, — ситуация, вы считаете, более спо¬койная...
Е. Кушнарёв: Я сегодня со всей ответственностью говорю, что на территории Харьковской области в полном объ¬еме действует Конституция и законы Украины. Все нахо¬дится в правовом поле, работают абсолютно нормально все органы государственной власти и местного самоуправле¬ния. Высшими органами власти на территории Харьковской области являются сегодня Харьковский областной совет и областная государственная администрация. Я представляю и тот, и другой орган.
Но сегодня, кстати, собрание депутатов, 1466 человек, представляющих абсолютно все советы, подтвердили, чтобы сказать точно, и своевременность, и необходимость прове¬дения чрезвычайной сессии, и необходимость совмещения мною этих двух постов до момента вступления в должность вновь избранного, конституционно вновь избранного пре¬зидента.
З. Аласания: Фамилию вы не назвали.
Е. Кушнарёв: Да это для меня не имеет сегодня значения. Я говорю это совершенно открыто! И пусть мои друзья и сто¬ронники, они знают мою позицию по поддержке Виктора Януковича, на меня не обидятся сегодня. Я об этом заявил во весь голос. Вчера и сегодня. Я приму любого конституционно избранного президента!
З. Аласания: Чудесно. Вы прекрасно знаете, что это собрание ваше, которое было, — съезд, собрание депутатов, как ни назы¬вайте — оно никак не легитимно. Я имею в виду — никакого юри¬дического значения оно не имеет. Легитимно только то, что вы потом созвали, — областная сессия...
Е. Кушнарёв: А насколько легитимны декреты, которые читает Зинченко на площади?!
З. Аласания: Ну, Евгений Петрович, это уже по принципу «сам дурак»...
Е. Кушнарёв: Ну а что делать, если оттуда идет все это? Сидеть, сложить руки и ждать?! Что...
З. Аласания: О'кей, хорошо. Вы, не буду говорить «сдали назад», новы...
Е. Кушнарёв: ...что, уезжать в Россию?
З. Аласания: А вот теперь это напрашивается! «Чемодан, вокзал, Россия»...
Е. Кушнарёв: Неужели вы думаете, что я на это способен?
З. Аласания: Не знаю, теперь уже не знаю. Если вы говорите, что до Киева — 480, а до границы с Россией — 40 километров...
Е. Кушнарёв: Это я говорил совсем о другом. Кстати, гово¬рят — призывы, призывы. Я говорю, напомнить географию — это не есть призывы.
З. Аласания: Это я уже слышал сегодня. Это уже игра сло¬вами, Евгений Петрович.
Е. Кушнарёв: Иногда людям очень нужны вот такие слова. И я эти слова сегодня говорю для тех людей, которые сегодня ждут их от меня и нуждаются сегодня в моей поддержке и моей защите! Я на митинге сказал, что я беру на себя ответст¬венность за каждого из миллиона двухсот шестидесяти тысяч харьковчан, проголосовавших за Януковича! И это для меня не просто слова. Это моя позиция!
З. Аласания: Чтобы закрыть тему с исполкомом, подведем итог, «сухой остаток». Мы получили как бы «четверговую» ситу¬ацию: все нормально, все работает, и государственная власть работает. А еще мы — в «сухом остатке» — получили губерна¬тора, который стал главой областного совета. То есть, как бы ни повернулись события, кто бы ни стал президентом страны — конституционно избранным! — Евгений Кушнарёв остается при власти...
Е. Кушнарёв: Жизнь покажет. З. Аласания: Жизнь покажет.
Е. Кушнарёв: Хотя я могу однозначно и твердо заявить, что как только новоизбранный президент вступит в должность, законно, конституционно, в тот же момент я разъединю эти должности, то есть откажусь от одной из них. От какой — жизнь покажет.
З. Аласания: Ну да, мы даже не обсуждаем то, что это совер¬шенно незаконное совмещение, правильно? Вы получили устное разрешение президента...
Е. Кушнарёв: Ну, дело ж не в устном разрешении... Прези¬дент просто не может даже позволить себе разрешать нарушать Конституцию и закон. Просто чисто процедурно есть опреде¬ленный механизм, скажем так, снятия с должности. Конечно, президент может сегодня подписать указ и уволить меня с должности главы администрации. А может направить сначала сюда комиссию, разобраться на месте, что здесь произошло, поизучать ситуацию, потом ему доложат, он примет решение. Но я думаю, что это сегодня не самое главное в жизни госу¬дарства, согласитесь. И в принципе ведь по большому счету я был депутатом областного совета и, как вы понимаете, имел достаточно большое влияние на областной совет. Сегодня я его легимитизировал.
З. Аласания: Если можно, вот такой сценарий, я буду расска¬зывать, а вы будете комментировать...
Е. Кушнарёв: Я прошу прощения (пьет чай), горло уже немножечко сдает. Горло, но не нервы!
З. Аласания: Вы делали это не сами, поскольку... Абсолютно как версия — это все произошло вот почему: Януковича «сли¬вают», пользуясь сленгом, «сливают» все, включая президента России, которому теперь тоже нужно красиво выйти из ситу¬ации. Как он может красиво выйти из ситуации ? Если сейчас зазвучало — «сепаратизм», если сейчас зазвучало — отделение от Украины и все прочее, он, конечно, может сказать: вот этого я уже поддерживать не могу и не буду!Я поддерживал, я старался, но теперь уже — извините! Следовательно, для этого политик Кушнарёв — преданный, крепкий, мощный политик — получил, если не указание и не команду, то по крайней мере, предложение: сможешь лечь под танки? Кушнарёв ответил: «Да». И лег под танки. Мне сейчас кажется, что в данном случае вы легли под танки. Ваша репутация как политика, ваш вес и ваш автори¬тет —рухнули и разбились! Поправьте, если это не так.
Е. Кушнарёв: Я думаю, что мой вес и мой авторитет как политика резко возросли.
З. Аласания: В Украине?
Е. Кушнарёв: В Украине. Да я уже сказал вам, что я полу¬чил... Для меня это сегодня не имеет ровным счетом никакого значения, кроме одного. Мне нужна эта поддержка, нужна она и людям — моя позиция. Это связано вот так, накрепко, я получаю энергетику от них, я возвращаю им ее в виде уверен¬ности в завтрашнем дне. Поэтому... жизнь покажет. Впереди будут, я думаю, еще не одни выборы. И харьковчане, которые проголосовали, к примеру, 66-ю процентами в городе Харь¬кове за Януковича, наверное же, не забудут, кто как себя вел в этой ситуации! А в области — 70%, а если брать сельскую часть нашей области, то там далеко за 80%! Вот. Так что посмотрим, кто будет впереди...
З.Аласания: Хорошо. Мне тутуже маячат и руками, и ногами — мы вышли за все пределы времени, забыли о нем совсем... Вот что я хочу в заключение сказать — попросить или спросить, как вы на это отреагируете — не знаю. Вы сегодня сказали, я слышал — у моих ребят есть видеозапись на пресс-конференции — что у вас с городом прекрасные отношения, все нормально и исчезли те точки, которые могли бы мешать вашему общению. Могли бы вы встре¬титься в прямом эфире с Владимиром Шумилкиным, лицом к лицу, и об этом поговорить? Не так, как вы сегодня, сдержанно, пять минут или даже чуть меньше, на «Интере», а подольше?Евгений Петрович, я приглашаю вас в программу «АгитПроп», которую я же и веду. Вы можете принять или не принять это приглашение.
Е. Кушнарёв: Я в принципе, безусловно, принимаю это при¬глашение, хотя в данной конкретной сегодняшней ситуации мне гораздо приятнее будет встретиться с Владимиром Андреевичем за «круглым столом», который я инициирую. Завтра, в 11 часов, в обладминистрации. Я приглашаю представителей и полити¬ческой, и деловой, и культурной, и бизнесовой элиты города. В том числе и представителей, входящих в эти категории...
З. Аласания: Но завтра — Верховная Рада, сессия...
Е. Кушнарёв: Ну, я сейчас не говорю о депутатах Верховной Рады. Я говорю о нашей, областной элите.
З. Аласания: Я понял. Я надеюсь, что «она» нас слушает...
Е. Кушнарёв: Ну и я, конечно, очень рассчитываю увидеть за этим столом Владимира Андреевича... хотя я знаю, что он завтра будет в Киеве, на сессии. И, по всей видимости, горсо¬вет, позицию Владимира Андреевича будет представлять кто-то из его заместителей или секретарь совета. Ну, он вернется. Я хочу инициировать постоянно действующий «круглый стол». И вот там, за этим столом, мы должны, люди ответственные, люди, в общем, опытные уже, взявшие на себя ответствен¬ность за судьбы и области, и города, — там мы должны решать! Кстати, говоря о сессии — и облсовета, и последовавшей после нее сессии городского совета. Ведь все могло бы развиваться совершенно по другому сценарию. Если бы хватило, ну, не побоюсь сказать этого... прямоты, порядочности, мужества...
З. Аласания: У городского совета ?
Е. Кушнарёв: Лично у Владимира Андреевича Шумилкина. Все дело в том, что он был приглашен на сессию областного совета. И если бы он там был (а он не пришел), то, естественно, он мог бы там аргументированно выступить против тех или иных позиций разгоряченных депутатов, и может быть, помог бы мне в определенных вопросах сбалансировать эти позиции! Он не пришел. На следующий день, когда он принял реше¬ние, хотя он принял его еще вечером — уже вечером работала группа, писала все эти решения... Мы живем в одном городе, с одними людьми общаемся, понимаете, в общем-то это был секрет Полишинеля... Существует практика, от которой Вла¬димир Андреевич никогда не отходил. Вот два с половиной года он — городской голова, я — глава администрации. На все сессии городского совета он приглашает меня официально, письменно. Присылает повестку дня и официальное пригла¬шение: «Евгений Петрович, приглашаем Вас принять участие в сессии». Но, опять-таки, по нашей гласной или негласной договоренности...
З. Аласания: Вы там никогда не бываете...
Е. Кушнарёв: ...Я не бываю там, нет необходимости. Это его территория и у него достаточно опыта и авторитета... Я был один-единственный раз, помню, на сессии, после выборов 2002 года, когда поздравлял Владимира Андреевича и благо¬дарил Михаила Дмитриевича. Все... Он не пригласил меня. Мы в тот день были на возложении у памятного знака жертвам голодомора и репрессий. Мы поздоровались, я знал, что такие события идут и ждал приглашения. И готов был приехать и объяснить позицию.
З. Аласания: На ту городскую «чрезвычайку» ?...
Е. Кушнарёв: Да, это было уже в субботу утром, когда сес¬сия — через два часа — городского совета должна была быть. Он ничего мне не сказал и не пригласил меня на сессию... Значит, нужна была именно такая позиция — не диалог, а возможность публичного заявления. Все это состоялось. А теперь мы, и он, я надеюсь, и я, думаем — как же вот теперь, когда эти две пози¬ции состоялись, как теперь это напряжение, это отделение снимать. А ведь могло быть все иначе, я уже сказал...
З. Аласания: Надеюсь, что я тоже поспособствовал этой позиции — сближения, диалога, по крайней мере. Это я еще раз говорю о программе, которая будет в среду, если вы захотите, то вы придете.
Е. Кушнарёв: Нет, я думаю, что в среду это маловероятно. Потому что не вижу просто здесь конструктивного начала.
З. Аласания: Можно в пятницу.
Е. Кушнарёв: Сначала нужно вырабатывать какую-то линию, согласовывать ее, а потом вместе прийти сюда, с огромным удовольствием сказать, что мы вот так это дело видим. И мы вместе, как на известном плакате, когда мы держимся за руки и говорим — мы вместе возродим величие Харьковщины!.. Я совершенно искренне тогда эту руку держал и надеюсь, что Владимир Андреевич тоже. И вместе, так же, как мы подготовили и провели 350-летие Харькова (за что, я думаю, харьковчане благодарны нам, а мы им), вместе, когда мы к этому будем готовы, прийти и здесь, глядя в камеру, ска¬зать: «Мы все — харьковчане, независимо от того, под какими мы сегодня ленточками. Наша главная цель, чтобы был такой порядок в области, который бы не мешал людям нормально жить и работать, ни в чем не ограничивал их права и свободы, и наша высшая цель, чтобы как можно быстрее синяя, белая и оранжевая ленточки были завязаны в один бантик». Вот это я готов буду сделать.
З. Аласания: Меня всегда восхищала ваша способность кра¬сиво закруглять, Евгений Петрович... Благодарю вас за то, что вы пришли — вижу, что вы уставший — за то, что вы были здесь, уделили время нам и телезрителям. (Зрителям) Надеюсь, что вам так же было интересно, как и мне... Спасибо вам.
Е. Кушнарёв (зрителям): Спасибо большое, друзья, за под¬держку и внимание. Всего доброго.

Из личного дневника
Понедельник 29 ноября
Утром еще раз осмыслил происходящее, с учетом разговора с президентом и заметного уменьшения агрессивности сто¬ронников Ющенко в Харькове. Принимаю решение созвать внеочередную сессию с тем, чтобы отменить решения чрез¬вычайной сессии, которые выходили за рамки правового поля. На аппаратном совещании дал соответствующие указа¬ния. Заявил, что областная государственная администрация в полном объеме выполняет свои обязанности, и надобности в деятельности исполкома нет. Откровенно говоря, уже в ходе той чрезвычайной сессии, когда депутаты, не остывшие, видимо, еще после митинга, вносили свои дополнения к про¬екту решения, я отдавал себе отчет, что буду реализовывать их только в случае крайней необходимости. И если ситуация ста¬нет контролируемой, поставлю вопрос об их отмене.
Днем провели собрание актива области. Нужно было разъяснить, что изменилось с пятницы по понедельник, рассказать о съезде в Северодонецке. И вместе с тем почувст¬вовать настроение людей и постараться максимально возвра¬тить ситуацию в правовое поле, ведь в ряде районов советы тоже провели чрезвычайные сессии и приняли решения, аналогичные решению областного совета от 26 ноября. Атмосфера собрания воодушевляла. Я не почувствовал у нашего актива ни растерянности, ни страха... С одной сто¬роны, и сам хотел показать, что я, как руководитель области, и наша команда твердо держат руку на пульсе событий и уве¬рены в себе. Но то же самое ощутил и в настроениях зала. Огромное количество желающих выступить. И оценки были единодушными — мы действовали правильно, адекватно ситуации. Разрешение конфликта на общенациональном уровне может быть осуществлено лишь в правовой плоскости на основании решений Верховного Суда.
Мне принесли на подпись решения чрезвычайной сессии от 26 ноября. Отложил их. Пусть полежат до тех пор, пока не проведем внеочередную сессию по отмене этих решений.
Внеочередная сессия прошла оперативно, при полном взаимопонимании. Как мне кажется, депутаты с очевид¬ным облегчением отменили пункты решений чрезвычайной сессии, которые выходили за рамки полномочий облсовета. И я имел все основания сказать, что с этого момента ситу¬ация в Харьковской области управляема, вновь действует Конституция, все законы и конституционные органы. И власть в области принадлежит областному совету и област¬ной государственной администрации, которые ее и осущест¬вляют в полном объеме.
Вечером в ходе прямого эфира с Зурабом Аласания ощутил, что логика наших действий, и в том числе моих лично, не до конца понятна людям. Поэтому долго и терпеливо объяснял, чем руководствовались я и депутаты областного совета, осу¬ществив столь резкие и, быть может, даже неожиданные шаги. Для меня главным было — убедительно показать, что все мои шаги в тот момент исходили из главной задачи — сохранить мир и стабильность на территории Харьковской области, не допустить силового противостояния сторонников Ющенко и Януковича, власти и граждан. И это нам удалось. Все последу¬ющие события это подтвердили.
Напомнил, что 24 ноября в Киеве состоялся съезд советов всех уровней под председательством А. Матвиенко, который фактически призвал советы взять власть в свои руки. При этом имелись ввиду, конечно, советы «оранжевые». Сместив власть государственную, которая в тот момент, во всяком случае, на востоке и юге Украины была сине-белая... Что, в конце концов, помешало осуществлению этого сценария в целом по стране?.. Возможно, то, что стороны, наконец, сели за стол перегово¬ров... А в Харьковской области, очевидно, сыграла свою роль достаточно решительная наша позиция. Думаю, что штаб Ющенко в Харькове имеет свои источники информации и в облгосадминистрации, и в силовых органах. Если бы мы про¬демонстрировали растерянность, не дай бог, какую-то панику, они б нас дожали!